Abonnementsartikel

Hvis man som planteavler vil gå over til pløjefri dyrkning, kræver beslutningen mere end blot at købe redskaber, mener Martin Heide Jørgensen, forskningsleder ved DJF

- Vi skal arbejde med naturen, og personligt er jeg meget betaget af en dyrkningsform, hvor jorden er plantedækket hele året igennem, siger Martin Heide Jørgensen, forskningsleder ved Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm.

Bag synspunkterne ligger flere års erfaringer fra forskning og forsøg med netop den reducerede jordbearbejdning, som Forskningscenter Bygholm har gennemført.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når man som planteavler vælger at gå over til den pløjefri dyrkning, er det en beslutning, som stiller krav til driftsledelsen udover blot at købe et eller flere nye redskaber.

- Regnormene og det øvrige liv i og over jorden kommer ikke blot på grund af investering i redskaber, siger Martin Heide Jørgensen.

Pas på jorden

- Man skal gå ind for den reducerede jordbearbejdning og forstå samspillet mellem livet i jorden og de dyrkningstekniske handlinger, man foretager.

Her peger forskningslederen blandt andet på faren for, at jorden bliver komprimeret, hvis man ukritisk overkører den.

- Sker det, bliver jordstrukturen ødelagt, og luften bliver presset ud, så livet forsvinder, lyder advarslen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Martin Heide Jørgensen og forsøgstekniker Peter Nielsen har også andre erfaringer at byde på med hensyn til pløjefri dyrkning – herunder forbrug af diesel og udbytter.

Bruger mindre diesel

Da brændstof blev dyrere efter energikrisen i 1973, førte det til en del undersøgelser af, hvor meget der blev forbrugt ved forskellige metoder til jordbearbejdningen. Undersøgelsernes formål var blandt andet at finde frem til metoder, der kunne reducere forbruget af energi.

Disse ældre undersøgelser viste blandt andet, at der ved pløjefri dyrkning og anvendelse af fræsesåmaskine blev brugt 23 liter dieselolie pr. hektar og 34 liter pr. hektar ved anvendelse af spaderulleharve.

Undersøgelser i 1980"erne viste, at der ved såning med skiveskærssåmaskiner blev anvendt 8-10 liter dieselolie pr. hektar og ved brug af harvetandssåmaskine 15-18 liter pr. hektar.

I 2001 gennemførte DJF forsøg med Horsch og Köckerling harvetandssåmaskiner, og de foreløbige data foreligger nu.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammen med resultater fra tidligere undersøgelser viser tabel 1 og 2, hvor meget diesel, der bliver brugt pr. hektar ved de angivne metoder.

- Udfra disse resultater har vi konkluderet, at der kan spares mellem 30 og 70 procent på forbruget af dieselolie ved at reducere jordbearbejdningen og så med specialsåmaskiner, siger Martin Heide Jørgensen.

Kan bliver bedre

I et samarbejde mellem Forskningscenter Bygholm, Landskontoret for Bygning og Maskiner samt LandbrugsRådgivning Østjylland blev der i 2000 påbegyndt en femårig forsøgsserie, hvor pløjefri dyrkning afprøves på samme forsøgsareal i fem år.

Forsøget startede med vårbyg, og blev i 2001 efterfulgt af vinterhvede, der blev sået i efteråret 2000.

I vårbyggen blev der i alle led høstet mere end ved brug af traditionel pløjning, men ingen af merudbytterne var statistisk sikre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I vinterhveden blev der høstet næsten samme eller lidt mere end efter traditionel pløjning. Også her var udsvingene i udbytte uden statistisk sikkerhed. Resultaterne fremgår af tabel 1, side 210 i Oversigt over Landsforsøgene, 2001.

- Jeg tror, at vi kan nå noget længere med hensyn til at øge udbytterne ved den reducerede jordbearbejdning, siger Martin Heide Jørgensen.

Han peger blandt andet på, at der skal udvikles nye metoder, hvor jorden kun bearbejdes der, hvor udsæden placeres. Foto

Pløjning med vendeplov og jordpakker 24,0Pløjning med vendeplov 19,6Rotorharvesæt, pløjet jord 12,5Kompaktharvesæt, pløjet jord 7,8Stubharve, vingeskær, lille arbejdsdybde 5,5Strigle til stubharvning, overfladisk behandling 2,5Såning, Köckerling, vingeskær, stubharvet jord 8,1Såning, Horsch, duetskær, stubharvet jord 8,3Såning, Väderstad, skiveskær, pløjet jord 8,1Såning, Kulti-Seeder, skiveskær, stubharvet jord 6,2Såning, Kulti-Seeder, tandskær, pløjet jord 4,3Direkte såmaskine (MF130), ingen jordbearbejdning 5,5Alm. radsåmaskine 2,6Såbedsharve 3,4Tromling 1,6Marksprøjtning 1,5Tabel 2. Samlet forbrug af liter diesel pr. hektar ved jordbearbejdning og såning.

Traditionel pløjningPløjning m jordpakker + såning m rotorharvesæt 37Pløjning m jordpakker + såning m kompaktharvesæt 32Pløjning m jordpakker + såning m skiveskær, Väderstad 32Pløjning m jordpakker + såning m tandskær, Kulti-Seeder 28Pløjning + 2 x såbedsharvning + såning + tromling 31

Artiklen fortsætter efter annoncen

Reduceret jordbearbejdning1 x strigling + vingeskærssåmaskine, Köckerling 111 x stubharve + vingeskærssåmaskine, Köckerling 142 x stubharve + vingeskærssåmaskine, Köckerling 193 x stubharve + vingeskærssåmaskine, Köckerling 251 x stubharve + duet-skærssåmaskine, Horsch 142 x stubharve + duet-skærssåmaskine, Horsch 193 x stubharve + duet-skærssåmaskine, Horsch 251 x stubharve + skiveskærssåmaskine, Kulti-Seeder 121 x stubharve + skiveskærssåmaskine, Väderstad 14

Direkte såningDirekte såning i stubben + 1 x ekstra sprøjtning 7Det skal bemærkes, at de pløjede led ikke rummer forudgående stubbearbejdning.