I 1970"erne blev der brugt en del resurser på at undersøge effekten af at placere gødningen i forbindelse med såningen.

Siden gik denne teknik i glemmebogen – det var billigere at købe lidt mere N-gødning end at købe såmaskiner, der kunne placere handelsgødningen korrekt i forhold til såsæden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men, men, men, intet var jo evigt, og mange planteavlere oplever i disse dage, hvordan den seneste opstramning af gødningsnormerne har ført til en betydelig reduktion i N-tildelingen.

Og eneste umiddelbare svar på denne faglige udfordring er at udnytte resurserne bedre. Og her er det, at Kverneland kommer ind i billedet med sit kombinationssåsæt KLX.

- Her på Agromek introducerer vi Kverneland Accord KLX med et nyt udstyr til placering af granuleret handelsgødning.

- Ved hjælp af en fronttank til handelsgødningen og et udstyr til at blæse gødningen bagud til nedfældertænderne på den tredje bulle på såbedsharven, kan man placere gødningen, hvor den gør mest gavn, forklarer Kristian Jakobsen, Kverneland (DK) AS.

De kraftigt fjedrende nedfældertænder erstatter således den ene række af harvetænder, når der skal sås samtidig med nedfældning af gødning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Skal man ikke placere gødning, kan fronttanken sættes af, og man kan i øvrigt kombinere KLX på en række måder efter eget behov, siger Kristian Jakobsen.

KLX leveres i arbejdsbredder på tre og fire meter.

Udskiftelig spids

En anden opsigtsvækkende nyhed fra Kverneland er en helt ny type udskiftelig spids til ploven.

- I stedet for et muldskær og en vendbar spids arbejder det nye system med tre dele, nemlig et todelt muldskær og en spids, der slås på uden brug af bolte.

- På den måde er det meget hurtigere at vende eller skifte spidsen. Og det er noget, som betyder meget på de større planteavlsbrug og maskinstationerne, hvor effektivitet og økonomi er nøgleord, siger Kristian Jakobsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han forklarer, at det nye system vil blive testet og afprøvet i år, og at der således ikke vil være uanede mængde af det nye system til rådighed.

Spreder til kanten

Handelsgødningen skal ikke spredes ud over skellet, og derfor er det nødvendigt med udstyr til spredning langs kanten af marken.

- Nu har vi to muligheder for kantspredning, som begge kan installeres på den samme RotaFlow gødningsspreder.

Hidtil har disse Vicon-modeller "kun" været udstyret med en hydraulisk cylinder, der kan kippe sprederen 15° sideværts.

- Men nu introducerer vi TrimFlow, der er et hydraulisk betjent udstyr, som "drejer" den gødning, der ellers ville havne ude over skellet, forklarer Kristian Jakobsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det nye udstyr betjenes fra kabinen, og når det ikke skal bruges, kan det løftes hydraulisk.

RotaFlow gødningssprederne er liftophængte, de arbejder med to tallerkener, og de største modeller rummer op til 3.200 liter i beholderen.

En terminal til alle

Hvem har ikke været oppe i en moderne traktor, hvor det halve af udsynet i førerhuset er væk på grund af en væg af elektroniske styrepaneler til de redskaber, man plejer at bruge sammen med den pågældende traktor.

Ifølge Kverneland Group er det nu slut med de mange enheder, idet en enighed mellem en lang række førende traktor- og redskabsproducenter har ført til, at der nu er dannet en fælles ISO-standard for disse styresystemer.

Hos Kverneland hedder terminalen Tellus, og den er i stand til at håndtere en lang række redskaber på alle de førende traktormærker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når man sætter stikket fra sit redskab i Tellus, vil denne hurtigt identificere maskinen, og så er man klar til at køre. Tellus arbejder også sammen med computeren i traktoren, forklarer Kristian Jakobsen.

Systemet er testet i marken i 2001, og lever op til ISO 11783-standarden.

Nyt forhandlernet

Produkter fra Rau, Vicon og Kleine, som alle hører under Kverneland Group, vil i den kommende sæson blive introduceret via et nyt forhandlernet.

- Vi arbejder på at finde mellem seks og otte forhandlere geografisk bredt placeret i Danmark.

- Dette forhandlernet skal ikke være det samme, som allerede har de øvrige produkter fra Kverneland Group, siger Kristian Jakobsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De besøgende på Agromek kan således se såmaskiner til majs og roer fra Kleine, ligesom der bliver vist græsmaskiner fra Vicon, som ikke har været forhandlet i Danmark i en årrække.

Fra Rau kommer der udstyr til jordbearbejdning.Foto1