Hedeselskabet går nu ind på markedet for overdækninger til gylletanke. Det sker med overtagelsen af salgs- og produktionsaktiviteterne i Fuoso A/S, der er en af Danmarks førende producenter på området.

Ifølge Frank Rosager, direktør for Hedeselskabet Contractors, har Fuoso introduceret et effektivt system til overdækning af gylletanke, der både sikrer bedre miljøforhold og bedre økonomi for landmanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For at modvirke fordampning af ammoniak skasl gylletanke som minimum være dækket af et flydelag bestående af eksempelvis halm. I praksis er det dog ofte vanskeligt at opretholde flydelaget, hvorfor det er nødvendigt at etablere en permanent overdækning.

Hedeselskabets overdækningsløsning er en såkaldt Fuoso-top, et plastbelagt tekstil, der spændes ud over gylletanken. Selve overdækningen produceres på en nyetableret dansk fabrik.

Foruden at overdækningen forhindrer ammoniak-fordampning, har den en række andre fordele.

Først og fremmest hindrer den, at det regner ned i tanken. Når regnvandet ikke kommer i tanken, skal det heller ikke køres ud på marken, hvorved landmanden opnår en besparelse ud over den, han allerede har opnået ved den større kapacitet i tanken.

Endelig får han en større gødningsværdi af gyllen, når ammoniak-fordampningen reduceres.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hedeselskabets overdækning kan etableres uden, at man først skal tømme tanken.