Abonnementsartikel

Miljøminister Hans Chr. Schmidt lægger låg på landbrugets forventninger

Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) lægger låg på de enorme forventninger om, at den nye teknologi til gylle-separation vil få et kraftigt statsligt skub fremad – så der kan skabes et nyt industri-eventyr som med vindmølleindustrien. Det skriver dagbladet Børsen.

På sit første møde med landbruget siden regeringsskiftet slog ministeren fast, at udviklingen af teknologien skal fortsætte, men at vi ikke må forhaste os.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der mangler endnu dokumentation for anlæggenes drift i en længere periode, og der er jo heller ikke sket de store teknologi-spring på det seneste, sagde Hans Chr. Schmidt, som også konstaterede, at energiudgifterne til driften af anlæggene er store.

Fødevareminister Mariann Fischer Boel har netop sendt et lovforslag i høring, som gør det lovligt at sælge tørstof-fraktioner som handelsgødning.

Senere i år er Skov- og Naturstyrelsen klar med en ny bekendtgørelse, som ventes at give lettelser til landmanden med hensyn til gødningsregnskabet, såfremt han investerer i gylleteknologi.

- Vi kender ikke de endelige regler. Men incitamentet til at investere i gylle-separation skal jo være, at der lettes på kravet om, hvor megen jord eksempelvis en svineproducent med et vist antal dyr skal råde over. Frasalg af et halvt hundrede hektar jord kan typisk finansiere investering i et anlæg, siger Flemming Klynder, direktør i Funki Manura.