Abonnementsartikel

Familielandbruget vil foreløbig holde fast i den gældende landbrugslov

Peder Thomsen, formand for Dansk Familielandbrug, afviste på foreningens årsmøde, den 4. februar, en ændring af landbrugsloven her og nu. Og han imødegik blandt andre fødevareminister Mariann Fischer Boels udtalelser om, at der mangler dynamik i erhvervet, og at der er for store forhindringer for dem, der vil udvide produktionen.

Peder Thomsen benyttede samtidig lejligheden til at fastholde kravet om fortrinsstilling for de mindre brug til at købe jord, der bliver til salg nær deres bedrifter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Fortrinsstillingen burde måske ændres til en tilbudspligt, næste gang landbrugsloven skal revideres, tilføjede han.

- Vi skal passe på, at der bliver plads til mangfoldighed og muligheder også for de landmandsfamilier, der ønsker at sætte andre livsværdier i centrum end stadig ekspansion og stordrift, sagde han

Ønsker selveje

Peder Thomsen advarede imod aktieselskaber og fjerneje i landbruget, ligesom kontraktproduktion efter hans vurdering vil indskrænke landmandens dispositionsret over produktionen.

- I praksis bliver landmanden blot ansat som lønarbejder, der samtidig er bundet til bedriften via et ejerskab, sagde han på årsmødet, der fandt sted på Hotel Nyborg Strand.

Trods ønskerne om at bevare selvejet i landbruget, har Familielandbruget ifølge Peder Thomsen forholdt sig positivt til forslaget om en jordbrugerfond, som blev foreslået i forbindelse med Finansloven for 2001.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Forslaget kan give flere unge mulighed for at prøve kræfter med landmandstilværelsen med en selvstændigs råderet, men uden den selvejerens risiko, lyder Peder Thomsen argument for forslaget.