Abonnementsartikel

MaskinBladet har været i marken med den store Massey Ferguson 8280 og har afprøvet det nyeste udstyr til betjening af blandt andet bugserede redskaber

Med en effekt på ikke mindre end 260 heste er MF 8280 Massey Fergusons europæiske flagskib. Ligesom de øvrige seks modeller i 8200 serien kommer også 8280 fra Massey Fergusons franske fabrik i Beauvais.

Serien starter ved 145 heste, og de mindste modeller har alle Perkins-motorer. Motorerne i de fire største modeller kommer fra den finske motorfabrik Sisu.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De fire mindste modeller er som standard udstyret med en 32 + 32 trins Dynashift-transmissioner, men kan som ekstraudstyr leveres med den samme Powershift-transmission, som er standard på de tre største modeller.

MF 8280 blev testet under særdeles vanskelige forhold sammen med en seksfuret MF 725 HSRT vendeplov. På trods af de våde, lerede og kuperede marker var ploven på intet tidspunkt en reel udfordring for den store Massey Ferguson.

Helhedsindtryk

8200 serien fra Massey Ferguson bygger i vid udstrækning på gennemprøvede komponenter fra 8100-serien. Men sammenlignet med den 8170, som MaskinBladet testede for godt tre år siden, er der blandt andet sket væsentlige forbedringer på betjeningen af powershift-transmissionen.

Den testede traktor var desuden udstyret med et avanceret styresystem til kontrol af de eksterne olieudtag. Udstyret fritager føreren for enerverende rutiner i dagligdagen og vil øge udnyttelse af halvbugserde redskaber og redskabskombinationer, hvor der er monteret redskaber både foran og bag på traktoren.

På trods af traktorens størrelse er MF 8280 en handy traktor, som er logisk og let at køre. Førerkomforten er god, og man føler sig godt tilrette i den lyse kabine.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som standardmontering er 8280 forsynet med Kléber Topker radialdæk. Bagdækkene er "kun" 650 millimeter brede, men på grund af dækkenes enorme omkreds står de særdeles godt fast og overfører fint traktorens effekt til underlaget.

Dobbeltkommando

I modsætningen til på 8100-serien kan powershiften på 8200-serien styres både med et joystick i sædets højre armlæn og med et håndtag til venstre for rattet. Føreren kan således frit vælge, med hvilken hånd han ønsker at betjene transmissionen. Det kan være en behagelighed ved arbejdsopgaver, hvor eksempelvis højrehånden er optaget af at betjene liften eller de hydrauliske udtag.

Powershiften har 18 fremadgående trin og otte bakgear. Skiftet imellem gearene og frem/bak foregår i det store hele blødt og glidende. Dog er der et par gearskift, hvor skiftet foregår en anelse mere aggressivt.

Føreren har mulighed for at indkode, i hvilket gear traktoren skal starte, og til hvilket gear der skiftes, når der ændres retning fra frem til bak.

Fra 13. gear og opad har transmissionen automatisk tilpasning af hastigheden. Det kan eksempelvis anvendes under transport, hvor traktoren nærmer sig et kryds, og hastigheden sænkes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved at træde på koblingen eller betjene håndtaget under rattet, vil transmissionen automatisk vælge et gear, som passer til den reducerede hastighed, og føreren er klar til at accelerere over krydset.

Lift og vægtoverføring

Den elektronisk styrede lift opgives til at have en kapacitet på ikke mindre end ti tons, hvilket nogenlunde svarer til traktorens egenvægt.

Traditionen tro for en MF virker vægtoverføringen og betjeningen af liften godt og gedigent. Indstillingen af liften er logisk og foregår med kun tre knapper. Redskabets arbejdsdybde kontrolleres med et drejehjul, som sammen med hæve/sænkkontakten er smukt integreret i sædets højre armlæn.

Ved tilkobling af redskaber kan liften betjenes med trykknapper på begge bagskærme.

Med store redskaber på op til ti tons i liften er der stor risiko for, at der under transport opstår ubehagelige svingninger, som giver voldsomme belastninger på traktorens lift og dæk. En indbygget redskabsstøddæmper, som automatisk regulerer liften i forhold til redskabets bevægelser, er med til at minimere disse svingninger til gavn for traktoren, førerkomforten og trafiksikkerheden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Støddæmperen tilkobles automatisk, når redskabet løftes og er således også aktivt under kørsel på forageren i marken.

Styring af redskaber

Som standard er MF 8280 udstyret med fire dobbeltvirkende fjernudtag med individuel flowkontrol. Alle udtag har opsamling af den olie, som uvægerlig spildes, når der skiftes fra et redskab til et andet.

Med et lille håndtag, som er anbragt på siden af udtagene, fjernes olietrykket fra koblingen, hvilket gør det let at af- og påmontere hydraulikslanger – selv under tryk.

Som ekstraudstyr var den testede traktor udstyret med styre- og informationssystemet DatatronicII, og elektronisk betjening af de to første fjernudtag. Med datatronicII kan føreren elektronisk regulere flowet på de to fjernudtag, ligesom han har mulighed for at indkode i hvor mange sekunder, den enkelte ventil skal være aktiv.

Betjeningen af de to ventiler foregår med et lille joystick, som er monteret i sædets armlæn. Når først flow og tid er kodet ind, skal joysticket kun påvirkes let, før den pågældende ventilen aktiveres og eksempelvis vender ploven. Dermed har føreren begge hænder fri, til manøvrering af traktoren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kontrol over bugserploven

Dual Control er et system, hvor føreren ved hjælp af DatatronicII kan kontrollere og styre to redskaber ved hjælp af traktorens liftkontakt.

Da vi testede ekvipagen fra Massey Ferguson, var traktor og plov koblet sådan sammen, at der var mulighed for at sætte den halvbugserede plov i jorden og løfte den op igen blot med et enkelt tryk på traktorens liftkontakt. Og vel at mærke en isætning og optagning som var på en næsten lige linje.

Eneste ekstraudstyr var en sensor på plovens hjul, som fortalte systemet i hvilken position, hjulet befandt sig.

Indkodningen i DatatronicII bestod i at fortælle systemet hvor langt der var fra traktoren og ud til hjulet på ploven. Hvor hurtig liften og hjulet på ploven skal sænkes, og om markeringsfuren er vinkelret på det pløjede. Når disse oplysninger er lagt ind i computeren, er det blot at køre op og ned ad furene og trykke på liftkontakten, når ploven skal hæves og sænkes – resten ordnes af automatikken.

Ved små løbende justeringer kan systemet også håndtere varierende vinkler imellem ageren og markeringsfuren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At finde rundt i menuen på DatatronicII og foretage de nødvendige indtastninger kræver en grundig instruktion og en vis rutine, før det ligger i fingrene. Men når først det kører på rygmarven, giver det en stor arbejdslettelse i hverdagen.

Sysyemet fungerer i øvrigt på den måde, at når føreren ændreder arbejdsdybde på den forreste del af ploven med traktorens lift, ændrer systemet automatisk arbejdsdybden tilsvarende på den bagerste del af ploven.

To redskaber med ét tryk

Dual Control kan også anvendes til samtidig at kontrollere et redskab i frontliften og et i trepunktsliften bag traktoren. Det kan være en front- og bagmonteret skårlægger eller en frontmonteret pakker og en såkombination bag på traktoren.

Med et enkelt tryk på traktorens liftkontakt løftes først det frontmonterede redskab, og efterfølgende redskabet bag på traktoren. Eneste indtastning i DatatronicII er med hvilket interval, de to redskaber skal løftes.

På lange arbejdsdage med skårlægning eller tilsåning vil systemet spare føreren for mange trættende rutiner, og arbejdet bliver udført med meget stor præcision.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lys og venlig kabine

I forhold til den forrige serie er der gjort mere ud af kabinens finish. Det gælder ikke mindst sædets højre armlæn, som har fået integreret en lang række betjeningsfunktioner.

De fire trin op i kabinen har gode, skridsikre trin, men er desværre ikke afskærmet. Det bevirker, at baghjulene smide ler over på trinene, som på den måde kan blive farlige at træde på.

Indstigningen fra venstre side er let og ligetil, mens forholdene fra højre kompliceres af armlænet med de mange betjeningsgreb. Det er åbenbart svært, at få komfort både på den ene og den anden måde.

Varmeapparatet er lidt vanskeligt at dossere, og på kolde dage mangler der et par luftdyser til at holde bagruden fri for dug.

DatatronicII giver føreren et væld af informationer lige fra brændstofforbruget pr. time over behandlet areal til et lille program, som beregner omkostninger pr. traktortime.