Abonnementsartikel

Fødevareministeren og Økologiens Hus kommunikerer om nedskæringer via pressen

Mens fødevareministeren hævder, at økologien støttes med yderligere 10 mio. kr. til udvikling, lyder meldingen fra Økologiens Hus i Århus, at der skæres med 76,5 mio. kr. i forslaget til finanslov for 2002.

- Paul Holmbeck fra Økologiens Hus taler mod bedre vidende, når han siger, at regeringen med forslaget til finanslov vil spare 76,5 mio. kr. på økologiområdet, siger Mariann Fischer Boel i en pressemeddelelse, som hendes ministerium udsendte umiddelbart efter Økologiens Hus havde udsendt sin pressemeddelelse om den store beskæring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Regeringen prioriterer fortsat økologi højt. Derfor er jeg også glad for, at økologien på en række væsentlige områder slet ikke er blevet ramt, fortsætter ministeren.

- Det gælder først og fremmest bevillingerne til økologisk arealtilskud over perioden 2001 frem til 2004. Men det gælder også den økologiske jordbrugs- og fødevareforskning samt den bioteknologiske forskning, som helt friholdes fra besparelser, mener Mariann Fischer Boel.

Fødevareministeriet hævder, at der er tale om besparelser på økologiområdet på 31 mio. kr., og at der gives 10 mio. kr. til en ekstra indsats på økologiområdet. Dermed mener ministeriet, at der samlet er tale om besparelser på 21 mio. kr., hvilket også skal ses i sammenhæng med, at der kan hentes bevillinger til økologiske projekter fra en bred vifte af generelle støtteordninger.

- Det må også være i økologiens interesse, at de økologiske udviklingstilskud gives til områder, der på længere sigt kan klare sig selv, fremhæver Mariann Fischer Boel.

Nye tal

Fra Økologiens Hus lyder den seneste melding, at der totalt set skæres med 61,5 mio. kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Beløbet fremkommer på følgende måde:

Ordninger der fjernes helt / ikke fornyes:

Midler fra Finanslov 2001 som formentlig inddrages:

Ordninger der beskæres:

I alt besparelser 76,5 mio. kr.

På plussiden tæller de 10 mio. kr. ekstra til økologiske projekter under innovationsloven, som Mariann Fischer Boel taler om, samt fem mio. kr. til en ny økologifond.

Resultatet af hele regnestykket er dermed ifølge Økologiens Hus, at forslaget til finanslov indebærer en reel besparelse på økologi på 61,5 millioner kr. Nemlig de 76,5 millioner minus de 10 mio. til innovationsmidler og de 5 mio. til økologifonden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Respekterer ændringer

- De økologiske foreninger respekterer, at regeringen vil omprioritere, og vi vil ikke kræve hele besparelsen taget af bordet. Men vi vil kraftigt opfordre til, at man ikke skærer de steder, der har størst betydning for den fortsatte udvikling i økologien.

- Det vil sige de 28,5 millioner kr. til udviklingsmidler, græsrodsforskning og Økologiens Hus.

- Desuden er det afgørende, at de ni millioner kr., der er ramt af bevillingsstoppet, kommer til udbetaling.

- I øvrigt pegede vi allerede før jul sammen med de generelle landbrugsorganisationer på en fornuftig prioritering med besparelser på 40 – 50 millioner kr., siger Knud Erik Sørensen, formand for Landsforeningen Økologisk Jordbrug.