Abonnementsartikel

Mariann Fischer Boel opfordrer slagterierne til en frivillig aftale om slagtning af udrangerede søer

Tv-udsendelsen på DR onsdag den 23. januar om ulovlige hestetransporter kan føre til konsekvenser for Fødevareregion Herning, der havde godkendt uholdbare kørselsplaner.

- Jeg er meget utilfreds, og det har jeg taget hånd om, siger fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) til MaskinBladet om Fødevareregion Hernings håndtering af de lange dyretransporter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dels strammes reglerne og kontrolforanstaltninger væsentligt både for køreplaner og lastbiler, dels har hun bedt om en hurtig redegørelse, hvorefter hun vil tage stilling til konsekvenserne - herunder de personmæssige - for Fødevareregion Herning.

Christian H. Hansen (DF) siger efter tv-udsendelsen, at "det bør nok have konsekvenser for den region".

- Der har været problemer før med Fødevareregion Herning. Dem er ministeren nødt til at kigge på. Når man har undersøgt det til bunds, skal man overveje, om det eventuelt skal have personlige konsekvenser, udtaler Dansk Folkepartis dyreværns- og landbrugsordfører.

I dialog med slagterierne

Sagen om hestetransporter kommer oven i utilfredshed med kritiserede transporter af udtjente søer. Fødevareministeren vil kontakte slagterierne og opfordre dem til at slagte udtjente dyr, så færrest mulige sendes ned gennem Europa.

- Hvis det skal batte noget, er det slagtning af udrangerede søer. Men jeg har fået den oplysning, at vi har ikke kapacitet til at få slagtet i Danmark, fordi der er nedlagt et slagteri i Silkeborg, siger Mariann Fischer Boel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Nu må jeg fortælle slagterierne om debatten i Folketinget i dag og spørge, om de har nogen mulighed for at stable noget på benene, der kan sikre, at flest mulige af de gamle søer slagtet herhjemme eller ved det nærmeste slagteri syd for grænsen, lyder opfordringen fra Mariann Fischer Boel.

Henvisningen til Folketinget omfatter to spørgsmål i spørgetiden og et dobbeltsamråd i fødevareudvalget onsdag 30. januar, som Martin Lidegaard (R) havde foranlediget.

Kræver kortere transporttid

Sagen om hestetransporter får virkelig harmen op i politikerne, der bruger sagen til på ny at skubbe til EU.

Det er et gammelt dansk krav, at transporter med levende dyr højest må vare otte timer. Men i sin tid måtte daværende fødevareminister Henrik Dam Kristensen giv køb i ministerrådet for overhovedet at få fælles EU-regler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter det timelange samråd i fødevareudvalget oplyste justitsminister Lene Espersen, at regeringen arbejder for en maksimal transporttid på otte timer eller til nærmeste slagteri.

- Når man kender det meget detaljerede regelsæt, er det iforståeligt, at tingene kan gå så galt og blive så groft tilsidesat. Ikke desto mindre mener vi, at reglerne ikke er tilstrækkelige.

- Vi vil arbejde for, at EU-kommissionens forslag bliver højt prioriteret under det danske formandskab, siger Lene Espersen.

For lave bøder

- Jeg synes, at bødestørrelserne virker meget lave for grov misrøgt af dyr, siger justitsministeren. Hun har bedt rigsadvokaten vurdere, om bøderne for misrøgt af dyr kan sættes op.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I spørgetiden bad Kristen Touborg Jensen (SF) justitsministeren tage stilling til forslaget fra Dansk Familielandbrugs formand om, at transporttiden for slagtedyr bør nedsættes til fire timer.

Lene Espersen konstaterede, at det kan Danmark ikke indføre, for EF-direktivet sætter et fælles loft, som for tiden er 24 timer. Danmark arbejder i stedet for en maksimal transporttid på otte timer.

- Vi ved jo godt, hvor bøvlet det er at få lavet ændringer i EU-systemet.

- Jeg vil gætte på, at det næppe bliver hverken i år eller næste år, at vi kommer ned på otte timer, bemærkede SF"s landbrugsordfører med adresse til Lene Espersens kolleger i ministerrådet.