Abonnementsartikel

En dansk delegation med fødevareministeren i spidsen drager den 14. april til Kina for at sælge dansk landbrug og dets følgeindustri

Et kæmpe marked med 100 millioner mennesker, der har samme købekraft som en gennemsnitlig dansk forbruger vinker forude.

Det er dette marked, en dansk delegation med fødevareminister Mariann Fischer Boel i spidsen skal forsøge at indtage i dagene fra den 14. til den 20 april 2002. Bag fremstødet står Landbrugsraadet i samarbejde med Dansk Industri, Danmarks Eksportråd, den danske ambassade i Beijing samt generalkonsulerne i Shanghai og Guangzhou.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og det kan meget vel være, at de spiser hunde i Kina, men det kan eller vil de ikke nøjes med som input til over 1,2 milliard indbyggere. Der skal også dyrkes store landarealer, fodres og slagtes millionvis af svin, malkes køer og dyrkes hektarer i tusindtal, ligesom kæmperiget mangler udstyr og know how til fødevareindustrien, landbrugsmaskinbranchen og til primærlandbruget.

Seneste lignende fremstød i Kina fandt sted i 1995 og 2000 - nu skal der følges op. Og i kølvandet på den danske delegation rejser blandt andet en tysk delegation, så det vågnende marked bliver der bejlet ivrigt til fra alverdens lande og firmaer.

Stigende købekraft

På en forberedende og orienterende konference blev deltagere fra både organisationer, brancher og firmaer orienteret om de aktuelle markedsforhold.

- Købekraft stiger meget hurtigt i Kina, og landet er verdens sjette største målt på bruttonationalprodukt, fortalte Jørgen Skovgaard Nielsen, statskonsulent på den danske ambassade i Beijing.

Han kunne også konstatere, at Danmark har et stadigt voksende handelsunderskud overfor Kina.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Velstanden i Kina er størst i de østlige provinser, der hver især er lige så store som de største EU-lande. Derfor kommer fremstødet også kun til at foregå i de to østlige provinser, hvor Shanghai og Guangzhou er provinshovedstæder.

- Kina er inde i en proces, hvor styret søger at flytte landets velstand mod vest. Samtidig er det planen at flytte 300 mio. mennesker fra landbruget til nye erhverv, forklarede Jørgen Skovgaard Nielsen. I alt 800 mio. kinesere har landbruget som hovederhverv.

- Men vi mangler svar på, hvordan denne proces skal foregå. Der mangler boliger og en bedre infrastruktur. Så der skal meget store investeringer til.

- Samtidig vil dyrkning af majs, ris, korn og bomuld bliver nedprioriteret, da disse afgrøder kræver for meget af de knappe vandresurser, sagde statskonsulenten.

Forude er der også udsigt til en reform, så brugene vokser i størrelse. Mange brug har i dag under 1.000 m2, og hensigten er, at brugene skal komme op over 10 hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bekymret for sundheden

De mere velstående kinesere er bekymrede for deres helbred, og derfor er de i stigende grad opmærksomme på fødevarernes kvalitet.

- Grønne fødevarer produceret mere miljøvenligt og økologiske produkter vinder frem, og der er allerede certificeringsordninger i Kina.

- Danmark bør derfor udnytte, at vi har en høj grad af fødevaresikkerhed og et højt veterinært stade, mente statskonsulenten

Han inviterede også danske firmaer til at kontakte ambassaden i Beijing, hvis de ønsker oplysninger eller hjælp omkring Kina.

Stor svineproduktion

Danmark eksporterer allerede svinekød til Kina for cirka 350 mio. kr. på årsbasis, selvom landet selv har verdens største svineproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er 560 mio. svin, og der bliver produceret 43 mio. tons svinekød svarende til 51 procent af verdensproduktionen, sagde Karsten Bruun Rasmussen, marketingchef ved Danske Slagterier.

Men der bliver også importeret 150.000 tons svinekød, hvilket er under en procent af forbruget på cirka 34 kg pr. indbygger årligt. Dette forbrug er cirka syv kg under forbruget i EU, men er en fordobling i Kina på blot 10 år.

Den danske eksport, der er stoppet midlertidigt på grund af en handelsstrid med Kina, udgøres fortrinsvis af biprodukter som svineører, tarme, udskæringer og konserves.

Som konkurrenter har Danmark USA, Canada, Holland og Storbritannien, og blandt flere vigtige markedskrav ligger en konkurrencedygtig pris i toppen.

- Udfra de nuværende erfaringer forventer vi en fordobling af eksportværdien inden for de næste fem år, sagde Karsten Bruun Rasmussen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

WTO fremmer samhandel

Kinas optagelse i verdenshandelsorganisationen WTO betyder, at landet skal åbne sine grænser mere, og dette faktum er også med til at sætte en stigende samhandel på dagsordenen.

- Medlemskabet er både en udfordring og en enorm mulighed for Kina. Og det vil få stor indflydelse på en række sektorer, blandt dem også landbruget, sagde Mariann Fischer Boel, fødevareminister, i sit indlæg på konferencen.

- Vi vil fra dansk side assistere i processen med at restrukturere det kinesiske landbrug til den nye virkelighed, betonede ministeren til blandt andet en lyttende kinesisk ambassadør.

- Og som verdens største land med hensyn til befolkning og sin store vækst, vil Kina blive en nøglespiller i den internationale handel i fremtiden, konstaterede Mariann Fischer Boel.