Indtil videre vil Swedish Meats ikke ændre på sine planer om et avls-samarbejde med Danmark inden for svinesektoren, til trods for at det svenske landbrugsråd (LRF) nu siger nej til import af danske orner. LRF"s stillingtagen er kommet, efter det svenske landbrugsdirektorat er kommet med en kritisk udtalelse om avls-samarbejdet, skriver det svenske landbrugsblad ATL.

En vigtig del i udtalelsen er at, hvis multiresistente salmonella-bakterier og PRRS overføres til Sverige som følge af avls-samarabejdet mellem Swedish Meats og danske svineavlere, vil direktoratet overveje at fjerne de to sygdomme fra de svenske lister over erstatningsberettigede sygdomme i landbruget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I så fald skal svineproducenterne selv stå for de økonomiske konsekvenser, hvis deres besætninger rammes af sygdomsudbrud.

Ifølge ATL kan det dreje sig om meget store beløb for svineavlerne. For eksempel giver den svenske zoonoseordning i dag 70 procent i støtte til de landmænd, der er med i ordningen, hvis de bliver ramt af salmonella.

Landbrugsdirektoratet mener, at det kan give negative konsekvenser både i forhold til smitterisiko og ud fra et avls- og dyrebeskyttelses-synspunkt, hvis Swedish Meats planer føres ud i livet.

LRF reagerede hurtigt oven på landbrugsdirektoratets udtalelse ved at udsende en pressemeddelelse, hvor organisationen siger nej til import af danske orner.

Swedish Meats vil dog ikke stoppe sine planer, men tager nu i stedet kontakt til direktoratet og de svenske landmænds smittekontrol, SDS, for at finde ud af, hvordan man kan løse de problemer, der fortsat er udestående.