Abonnementsartikel

Regeringens finanslovudspil vækker umiddelbart tilfredshed i Landbrugsraadet

Landbrugsraadet glæder sig over, at regeringen med sit forslag til finanslov satser på en mere erhvervsvenlig politik.

- Det er befriende at se et forslag, hvor regeringen tager de første skridt til en forbedret konkurrenceevne samt øget vækst og beskæftigelse frem for økonomiske og administrative byrder. Det er tilfredsstillende, at der nu kommer 75 mio. kr. til at dække landmændenes omkostninger til at forebygge kogalskab. Det dækker langt fra landmændenes omkostninger, men viser regeringens forståelse for en vis ligestilling, lyder det fra Landbrugsraadet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er også tilfredshed med, at der ikke er nye skatter og afgifter i finanslovsudspillet, men samtidig er der forhold, som kunne være bedre.

- Det er godt, at Fødevareministeriet viderefører FØTEK-programmet, men det er skuffende, at bevillingerne til en række forskningsprogrammer på landbrugs- og fødevareområdet forringes med 45 mio. kr. Hertil skal lægges besparelser på forskningsområdet i andre ministerier, mener Landbrugsraadet.

Landbrugsraadet mener, at det er utilfredsstillende, at regeringen fjerner strukturprojektordningen og dropper tilskud til energibesparende foranstaltninger, der bidrager til fødevarevirksomhedernes fortsatte udvikling.

- Tingene hænger heller ikke sammen, når regeringen på den ene side vil styrke dyrevelfærden ved at give flere midler til forbedringsstøtteordningen og på den anden side laver besparelser på konsulent- og vikarordninger, anfører Landbrugsraadet.

Kritikpunkterne kan dog ikke ændre på, at Landbrugsraadet grundlæggende er tilfreds med udspillet til finansloven for 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Regeringen har fra starten vist forståelse for erhvervslivets vilkår, og de forringelser på op mod en halv milliard kroner, som den tidligere regering foreslog, er taget af bordet. De fejlskud, der er i dette finanslovsforslag, kan forhåbentlig rettes, lyder det fra Landbrugsraadet.