Abonnementsartikel

Omdanner man sit landbrug til et selskab, er der flere måder, det nye selskab kan konstrueres på

For mange landmænd kan det betale sig at stifte et selskab, når bedriften skal videregives til den næste generation eller sælges.

Men én ting er at få kortlagt, om selskabsformen er den bedste måde at sikre bedriftens og familiens eksistens på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Noget andet er at vælge den rette selskabskonstruktion, hvis dette viser sig at være den mest optimale løsning.

For der er flere forskellige måder at skrue et selskab sammen på, og der findes ingen klare anvisninger på, hvilken konstruktion der er bedst. Det afhænger af de konkrete forhold hos den familie og på den bedrift, som er involveret.

Bytte-bytte købmand

En model er at danne et holdingselskab, som skubbes ind mellem ejeren og produktionsselskabet, som ejer dyrehold, inventar med videre.

- I den model er der ingen kontanter involveret. Det er ren bytte-bytte købmand, hvor holdingselskabet får alle aktier i produktionsselskabet og landmanden i stedet får alle aktier i holdingselskabet, forklarer Jens Munk Jensen.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at det ikke er muligt at lægge jord ind i produktionsselskabet, fordi der skal være direkte ejerskab til jorden i henhold til landbrugslovens §20.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da der er relativt gode muligheder for at give skattefri gaver i Danmark, kan man derefter hvert år give en del af aktierne i holdingselskabet til eksempelvis sin søn og sin svigerdatter. Hver forældre må give 48.200 kr. skattefrit til børn og 16.900 kr. til svigerbørn. Det vil sige 130.200 kr. skattefrit pr. år.

Overdragelsen vil i praksis ofte ske ved en kombination af gaver og salg. Ved familieoverdragelse skal der mindst overdrages 15 procent, for at holde det skattefrit.

Gør købet billigt

Ved at lade et holdingselskab eje produktionsselskabet kan man udlodde al overskydende kapital i produktionsselskabet til holdingselskabet.

På den måde bliver produktionsselskabet drænet for kapital, og dermed bliver værdien af det lavt. Dermed er det billigt at købe for eksempelvis ens børn eller en medhjælper.

I forbindelse med et generationsskifte kan sønnen også danne sit eget holdingselskab, som får en del af aktierne i produktionsselskabet. I den forbindelse skal man blot huske på, at et selskab skal eje 25 procent af et andet selskab for at udbyttet herfra er skattefrit.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regeringen har barslet med planer om at nedsætte denne grænse til 20 procent.

Som ældre landmand på vej ud af erhvervet er en af fordelene ved at stifte et holdingselskab, at holdingselskabet efter tre år kan sælge produktionsselskabet skattefrit.

- Men man skal være opmærksom på, at der stadig er en beskatning, hvis der trækkes penge fra holdingselskabet til privatpersonen, siger Jens Munk Jensen.

Dette beskattes som aktiebeskatning, hvilket typisk er 43 procent.

Men det giver en mulighed for skattefrit at få omdannet sit landbrug til en pengetank, hvilket kan være en fordel frem for at få beskattet salget af landbruget her og nu.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis far og søn hver ejer et holdingselskab, som igen ejer produktionsselskabet, bliver det også muligt at trække forskellige beløb ud til henholdsvis faderens og sønnens husholdning.

Noget som i praksis ofte er ønskeligt, idet de to generationer har forskellige behov og forskellige ønsker for kapital.

Spaltning af selskab

Et andet værktøj i forbindelse med selskabskonstruktioner er spaltning af selskaber. Herved omdannes et selskab til to selskaber. Denne mulighed kan være nyttig, hvis eksempelvis to søskende i fællesskab ejer et landbrug.

Ved at danne et holdingselskab, derefter spalte det og efter tre år handle aktierne i de to holdingselskaber med hinanden skattefrit, kan den ene søskende ende med at eje det ene holdingselskab 100 procent, mens den anden søskende kan eje det andet holdingselskab.

- Slutproduktet bliver to søskende, som hver især ejer et holdingselskab, og dermed kan den ene trække mange penge ud, mens den anden kan lade dem ligge i en pengetank, forklarer Erik Høeg, skattepartner i KPMG-C. Jespersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvilken selskabstype

Der er også flere valgmuligheder, når det gælder selskabstype. Aktieselskaber, anpartsselskaber og interessentskaber er nok de mest kendte.

Men i nogle tilfælde kan kommanditaktieselskaber (P/S), fonde og andelsselskaber også være attraktive for landmænd.

Den kapital man skal stille med, krav om offentliggørelse af informationer om selskabet, ejerens hæftelse, formalia omkring organisationen og regnskabsregler er nogle af de forhold, som er forskellige, alt efter hvilken selskabsform man vælger.

- Et af de steder, hvor der er en lang række muligheder, som for mig at se er lidt oversete, er når vi taler fælles driftsselskaber, fortæller Bent Ramskov, som er advokat hos Dahl, Koch & Boll og desuden selv har et grønt bevis.

Denne type selskaber er reguleret af landbrugslovens §10 og 21, og giver mellem to og fem aktionærer mulighed for at gå sammen. Det er muligt at drive op til 15 ejendomme og 750 hektar på denne måde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da mulighederne er mange og juraen i forbindelse med selskabskonstruktioner er meget kompleks, bør man søge rådgivning, inden man påbegynder en omlægning af sin virksomhed.Grafik:

Fordele ved stiftelse af selskab:

Ulemper ved stiftelse af selskab: