Biogas er vundet frem i dansk landbrug de senere år, men nu risikerer den miljøvenlige udvikling at blive bremset af finanslovforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Regeringen har nemlig besluttet sig for at luge kraftigt ud i forskellige tilskudsordninger på området for vedvarende energi, og det rammer de landmænd, der vil oprette biogasfællesanlæg og biogasgårdanlæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der har jo været et formål med at have en kasse til at støtte udviklingen. Og formålet med biogas er ikke kun at lave strøm. Det gavner også miljøet, siger Bruno Sander Nielsen, konsulent i Landbrugsraadet.

Regeringen vil skære i flere ordninger inden for området, og besparelserne rammer de støttemuligheder, der er i den indledende fase omkring etablering af biogasanlæg. Det drejer sig om forprojekteringen, projektmodningen, anlægstilskuddet til biogasfællesanlæg og standardtilskuddet til biogasgårdanlæg.

Tilskud gavner

Og erfaringen viser, at denne type tilskud er vigtig for etableringen af anlæg.

- Etableringen af biogasgårdanlæg er ved at komme godt i gang. Der er solgt 50-60 stykker nu, og der kom for alvor gang i salget for et par år siden, da der blev afsat en ekstra pulje til anlægsinvesteringer, siger Bruno Sander Nielsen.

Han frygter, at nedskæringerne på området vil ramme hårdt, når det gælder etablering af fællesanlæg, som der i dag findes cirka 20 af. Men også når det gælder gårdanlæg, risikerer den positive udvikling at blive sat i stå.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når vi taler gårdanlæg, kan et lille tilskud være det, der løfter det op, så landmanden vælger at investere. Men jeg tror stadig, at det vil være muligt at etablere nogle nye anlæg uden tilskud.

- Med hensyn til fællesanlæg er jeg dog bange for, at der ikke er kræfter til at løbe dem i gang uden hjælp, siger Bruno Sander Nielsen.

Ikke kun energi

Fællesanlæg kræver, at flere parter lægger et utrolig stort arbejde i den indledende fase. Og en del af dette arbejde bliver typisk lavet af et professionelt, lønnet rådgivningsfirma.

- Der skal både være landmænd, virksomheder, kommuner og borgere, som synes, at det er ok at bruge et år eller to på at undersøge mulighederne og etablere anlægget. Og i den proces hyrer man en rådgivningsvirksomhed til en del af undersøgelserne. Nu fjerner man så tilskuddet til denne del af arbejdet. Men det gælder om at få det løbet i gang. Så skal der nok bagefter komme nogen, som er villige til at investere i det, siger Bruno Sander Nielsen.

Selvom regeringen ikke har været specielt positivt indstillet, når det gælder vedvarende energi, burde den alligevel støtte op om biogassen, mener Bruno Sander Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Biogas er ikke blot vedvarende energi. Det er også en løsning af nogle af samfundets miljøproblemer. Man reducerer CO2-udslippet, og sparer også CO2 ved ikke at udsende så meget metan under lagringen og efter udspredningen af husdyrgødningen. Omsætning af gylle i et biogasanlæg øger også tilgængeligheden af næringsstofferne og kan dermed reducere udvaskningen. Endelig kan det give et bedre naboskab, fordi lugten reduceres, når gyllen sendes igennem et biogasanlæg, siger Bruno Sander Nielsen.

Skærer flere steder

De nedskæringer, som rammer dette område, fordeler sig over flere poster på finansloven.

Ordningen med tilskud til investeringer i energibesparende foranstaltninger fjernes. Landbrugsraadet vurderer, at det vil koste landbruget 35 mio. kr.

Desuden skærer regeringen 74 mio. kr. i den kasse, som giver tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter inden for energiområdet. Den reduceres fra 114 til 40 mio. kr.

Endelig forsvinder der 187,5 mio. kr. til udnyttelse af vedvarende energi og andre energiøkonomiske projekter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er ikke vejen frem, pointerer Landbrugsraadet.

- Regeringen bør genoverveje en form for støtte. Ikke nødvendigvis fra økonomi- og erhvervsministeriet, som indtil nu har ydet støtten, for det rammer hårdt inden for flere ministeriers interessesfærer, siger Bruno Sander Nielsen.Foto: