Abonnementsartikel

Midlerne Crop-Set og Grain Set er to bud på at sikre et øget udbytte i henholdsvis kartofler og majs fra BJ-Agro ApS

Forsøg udført gennem de senere år bekræfter ifølge planteavlsrådgiver Benny Jensen, BJ Agro, at Crop-Set er et effektivt vækststimulerings-middel til kartofler.

- Det seneste af forsøgene blev udført i 2001 af Danmarks Jordbrugs Forskning (DJF) på forsøgs-stationen i Jyndevad, hvor Crop-Set gav et signifikant merudbytte på otte procent i størrelsen 40/60 mm.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I DJF-forsøget er kartoflerne behandlet med Crop-Set på fem forskellige tidspunkter fra lægning og til afsluttet knolddannelse.

- På forhånd vidste vi at behandling ved fremspiring altid virker godt i Sava, og behandling med Crop-Set ved 85 pct. fremspiring den 30. maj giver det højeste udbytte i alle størrelsesfraktioner, undtaget kartofler, der er mindre end 35 mm.

- Hvis man ser på størrelsen 40/60 mm har behandlingen givet et statistisk sikkert merudbytte på 26,5 hkg/ha eller otte pct. i merudbytte i forhold til en ubehandlet afgrøde, svarende til cirka 2.650 kr ekstra pr. hektar, siger Benny Jensen.

- Forsøget var anlagt hos DJF af to grunde. For det første har vi gennem årene observeret lidt svingende effekter af Crop-Set i Sava og Bintje ved for sen behandling. Derfor testede vi forskellige behandlingstidspunkter, for at spore os mere præcist ind på den korrekte timing i lægge-/spise-kartofler med tidlig knoldsætning.

- For det andet valgte vi Jyndevad Forsøgsstation frem for et forsøg i Landskontorets regi, fordi almindelige markforsøg kun sjældent giver statistisk sikre resultater i kartofler, på grund af de mange naturlige variationer i jorden. Dette er ikke så stort et problem på forsøgsstationens meget ensartede jorde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Import siden 1997

- Crop-Set består udelukkende af komponenter som plantesaft og gærcelle-ekstrakt. Vi begyndte at importere produktet i 1997 på opfordring fra danske kartoffelavlere, som havde hørt om det i udlandet, fortæller Benny Jensen.

Herefter har produktet været testet i marker hos LRØ og Midtjysk Landboforening.

Benny Jensen advarer mod at tillægge resultaterne afgørende vægt, fordi der er mange usikkerhedsfaktorer. Men resultaterne er alligevel brugt fra flere sider til at så tvivl om effekten af Crop Set.

- Hvis man havde givet bejdsemidlerne samme kritiske behandling som Crop-Set, da de sidst i 80´erne blev testet mod rodfiltsvamp i 10 landsforsøg, ville der næppe have været nogen på markedet i dag. I gennemsnit af 10 forsøg fik man fra 4-16 hkg/ha i merudbytte for de forskellige midler, uden statistisk sikkerhed og med meget moderat effekt på rodfiltsvampen – men i dag ville ingen ved sine sansers fulde brug vel turde at undlade denne vigtige behandling af kartofler.

Også til majs

Benny Jensen markedsfører også et andet vækststimuleringsmidde., Grain Set, til majs. Ifølge forsøg, som Benny Jensen henviser til, har midlet haft en betydelig effekt på både stivelsesudbyttet og fordøjeligheden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Væksten var generelt bedre, og der blev opnået et markant merudbytte, siger Benny Jensen.