Med fokus på nye anerkendelser og afprøvning i de seneste vækstsæsoner har Danmarks JordbrugsForskning udgivet rapporten "Pesticidafprøvning 2000 – Landbrugsafgrøder", som er nr. 63 Markbrug og blev udgivet i januar i år.

Rapporten rummer på sine 144 sider meget nyttig og ny viden om brugen af planteværn, og vil man som progressiv planteavler for eksempel vide noget om, hvordan den nyeste generation af strobiluriner virker, så er det blandt andet her, den mest aktuelle viden kan hentes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danmarks JordbrugsForskning gennemfører hver vækstsæson omfattende forsøg med såvel markedsførte midler som midler, der er under afprøvning med henblik på anerkendelse og eventuel senere godkendelse til brug på de danske marker.

Den indhøstede viden bliver udover til de nævnte formål også brugt til at justere programmet PC-Planteværn – og så kan man som planteavler selv hente viden til sin sprøjteplan for den kommende vækstsæson.

Det nye strobilurin

Med det meget store hvedeareal i Danmark knytter der sig ikke uden grund en betydelig interesse blandt de konventionelle planteavlere til svampebekæmpelsen og de merudbytter, den kan give i denne afgrøde.

Og der er interessant nyt, idet det nye strobilurin pyraclostrobin fra BASF har givet betragtelige merudbytter i forhold til azoxystrobin (Amistar).

De to strobiluriner er begge afprøvet i blanding med fenpropimorph (Corbel), og i forsøgsserien indgik også det nye strobilurin fra BASF i blanding med epoxiconazole (Opus). Denne sidstnævnte blanding har BASF valgt at markedsføre under handelsnavnet Opera, og der er søgt om godkendelse ved Miljøstyrelsen i Danmark – med udsigt til en godkendelse til vækstsæsonen 2003.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I den fulde dosering i forsøgene i 2000 gav pyraclostrobin plus Corbel et merudbytte på 5,1 hkg/ha i forhold til Amistar plus Corbel, og ved kvart dosering var merudbyttet tilsvarende på 7,1 hkg/ha – og disse forskelle kan alene tilskrives den bedre effekt af det nye strobilurin.

Med hensyn til Opera i forhold til Amistar plus Corbel i fuld dosering var merudbyttet på 4,0 hkg/ha og ved kvart dosering var merudbyttet tilsvarende på 6,0 hkg/ha. LSD-værdien i forsøgene var dette år 3,3 hkg/ha.

I 2001, hvor angrebene af svamp var svage i forhold til i vækstsæsonen 2000, var merudbytterne ikke så markante, men Opera gav dog statistisk sikre merudbytter i fuld dosering i forhold til Amistar plus Corbel.

Det økonomiske merudbytte kan ikke udregnes, da der ikke findes handelspriser på de nye midler. I øvrigt skal det bemærkes, at forsøgene er meget mere omfattende end blot at konstatere merudbytter.

Øvrige emner

Udover det nævnte dækker rapporten også en lang række andre forhold vedrørende bekæmpelse af svampesygdomme i korn som for eksempel strategier i vinterbyg, aksbehandling i hvede og strobilurinresistens i hvedemeldug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er også fyldige kapitler om bekæmpelse af udsædsbårne sygdomme i korn, om bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler, om skadedyr i landbrugsafgrøder, om sygdom og skadedyr i frilandsgrønsager og om ukrudtsbekæmpelse, nedvisning og vækstregulering i landbrugsafgrøder.

Desuden er der en meget nyttig oversigt over de anvendte kemikalier – både med hensyn til handelsnavne og aktivstoffer.

Rapporten koster 100 kr. inkl. moms og kan købes hos Danmarks JordbrugsForskning. Eneste anke over rapporten er, at limningen er så ringe, at rapporten nemt falder fra hinanden.