Når Landboforeningerne i en fremskrivning af udviklingen frem til år 2010 forudser, at der kun er 5.000 mælkeproducenter tilbage i Danmark, ligner det umiddelbart et sortsyn. Men tallene indikerer, at det meget vel kan gå endnu hurtigere med at komme ned på så få producenter.

For mælkeproducenterne tjener for lidt – i gennemsnit.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hovedproblemet er, at gennemsnitsindtjeningen er 180.000 kr. om året, sagde Peder Philipp, formand for Dansk Kvæg, på organisationens kongres mandag den 25. februar.

Han påviste også, at der er særdeles store forskelle i indtjening mellem bedrifterne. Med andre ord er der nogle producenter, som tjener lige så godt som deres kollegaer med svin, mens andre må overleve på lånt kapital.

Årsagerne

- Forskellen mellem den bedste femtedel og den ringeste femtedel med hensyn til indtjening er cirka 5.750 kr. pr. ko udtrykt som resultat for landbruget, forklarede Peder Philipp.

Han pegede på, at den altdominerende årsag til den meget store forskel er omkostningerne til produktion af foder og en for dårlig udnyttelse af foderet. Desuden er mangelfuld kvalitet i den leverede mælk, for ringe slagtedyr, for ringe sundhed og for dårlig reproduktion stærkt medvirkende til de dårlige resultater hos en stor del af mælkeproducenterne.

Desuden er meromkostninger i forbindelse med forrentning, afskrivning og vedligehold af produktionssystemet samt mangelfuld gældspleje medvirkende til at mindske indtjeningen hos mange kvægbrugere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På baggrund af de skitserede årsagssammenhænge opfordrede Peder Philipp til, at rådgivningstjenesten aktivt udfordrer den enkelte producent med henblik på at forbedre indtjeningen.

- Vi ønsker en sparringspartner, der sikrer, at vi i fællesskab er grænseoverskridende, betonede han.

Ingen bedring i priser

Mælkeproducenterne og producenterne med kødkvæg skal ikke forvente lyspunkter i det kommende år med hensyn til priserne på mælk og kød.

- I 2001 fik vi stigende priser på mælk og mælkeprodukter, og vi blev også hjulpet af en høj dollarkurs, forklarede Preben Mikkelsen, direktør i Dansk Kvæg.

- Men i 2002 må vi forvente vigende priser og stagnation på mælkeområdet, og vi har udsigt til et normalt år, mente han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med hensyn til oksekød har BSE-krisen betydet en prissænkning på 15 procent samtidig med, at der er påløbet ekstra omkostninger til blandt andet test med mere, fortsatte Preben Mikkelsen.

- I indeværende år kan vi forvente et stigende forbrug og en åbning af det russiske marked. Men samtidig vil der blive øget konkurrence fra kød fra andre dyrearter, så konklusionen må være, at vi kun kan forvente en svag bedring.