Abonnementsartikel

En folkevalgt styregruppe og et konsulentfirma skal gennemgå organisationen

I sin beretning på delegeretmødet i DS kom Claudi Lassen ind på brancheorganisationens fremtidige rolle. Blandt andet konstaterede formanden, at der de seneste fem år i gennemsnit er betalt 10,77 kr. pr. gris til DS.

Han mente, at der var kommet fuld valuta tilbage for denne investering i fællesskabet, men samtidig pegede han på behovet for at se på organisationens fremtidige rolle og dens opbygning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har en organisation med kompetence, viden og troværdighed, som er organiseret som en kæde fra produktet tilbage til dyret i stalden og afgrøden på marken.

- Dette vil vi under alle omstændigheder fastholde, fastslog Claudi Lassen. Herefter stillede han en række spørgsmål:

- Alle disse spørgsmål, og flere til, har vi nu stillet og vil sende ud til vores medlemmer.

- Vi vil også drøfte Svineafgiftsfondens fremadrettede sammensætning, sagde Claudi Lassen.

- Der skal nu udarbejdes et beslutningsgrundlag, således at bestyrelsen efter drøftelse hjemme i selskaberne kan træffe de rigtige beslutninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konsulentfirma medvirker

- Men for at man ikke skal være "forblændet af egne fortræffeligheder", har vi tilknyttet A+M Strategy til processen som inspirator og som garant for, at alle – også de farlige – spørgsmål bliver stillet.

- Styregruppen for processen er formænd og næstformænd i slagteriselskaberne samt formændene for henholdsvis DS og Landsudvalget for Svin.

Bent Claudi Lassen vil ikke udtale sig om, hvad der i kroner og øre kan spares ved at reorganisere DS.

- Når vi har fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg på plads, vil vi for alvor få tid til at beskæftige os med reorganiseringen af DS. Jeg tror, at det meste af indeværende år vil gå med denne proces.

- Og når vi har et udspil klar til den fremtidige organisering, bliver det bestyrelsen for DS, der kommer til at træffe beslutningerne om den fremtidige struktur efter drøftelser i bestyrelserne i medlemsvirksomhederne og høring af forskellige interessenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vil snakke med Landsforeningen

En af de stærke kritikere af DS har været Landsforeningen af Danske Svineproducenter, som blandt andet efter offentliggørelsen af fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg foreslog, at DS kunne nedlægges.

- Som brancheorganisation kan vi løse en lang række opgaver, som det vil være forkert at lægge ud i de kommercielle virksomheder.

- Så det er helt hen i vejret, når Danske Svineproducenter foreslår DS nedlagt, og det tyder på, at de ikke ved, hvad der foregår i DS.

- Men jeg har lovet at tage en snak med dem om en tættere tilknytning til DS, og vi har et fantastisk godt samarbejde med dem i Landsudvalget for Svin.

- Her har de lagt meget stor vægt på løsningen af de faglige opgaver.