Abonnementsartikel

DS-formanden uddelte ikke kun roser på delegeretmødet

På Skagen sad kunstnerne i slutningen af 1800-tallet og råbte hip hip hurra efterfulgt af nogle brave skåle med hyldest til det gode liv.

Der var også både hurra og hib inkluderet i formandsberetningen på delegeretmødet i Danske Slagterier fredag den 1. marts.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hurraerne gik især på det rent økonomisk gode år, som 2001 blev – og de resultater, som kan opnås ved at stå sammen i et fællesskab.

Hibbene faldt i flere afdelinger, og var rettet mod såvel fødevareminister Mariann Fischer Boel som de tilstedeværende svineproducenter samt alle de, der ikke er inviteret med til den slags begivenheder – altså de menige producenter.

- Det er gennem et stadigt mere effektivt erhvervsliv, vi kan udbygge velfærdssamfundet, og svinekødssektoren har vist sig som en betydelig bidragsyder, konstaterede Bent Claudi Lassen.

- Regeringen bør derfor nøje overveje, om det er rigtigt ensidigt at satse på forskningen i IT, idet også svinesektoren har et stort potentiale for fortsat udvikling. Derfor bør prioriteringen af midlerne fra salget af danske telenetlicenser også overvejes nøje, lød formaningen til den tilstedeværende minister.

Formanden pegede også på, at der kun er tilført 25 mio. kr. til en et-årig videreførelse af FØTEK-forskningsprogrammet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er også beskæmmende, at regeringen agter at beskære Strukturprojektordningen, der bidrager langsigtet til at holde vores virksomheder konkurrencedygtige.

- Vores konkurrerende lande benytter sig af ordningen, og den bør med i finansloven for 2002, påpegede Claudi Lassen over for ministeren.

Et bedre miljø

Formanden pegede blandt andet på, at det er magtpåliggende at føre den bedst mulige dialog med naboerne til svineproducenterne, ligesom der skal tages hensyn til naturen.

- Vores målsætning er at halvere lugtudslippene i nærheden af beboelsesområder.

- Vi skal fortsat optimere udnyttelsen af næringsstofferne i husdyrgødningen, og vi skal have udviklet økonomisk rentable metoder og teknikker til behandling og udbringning af denne gødning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis vi gør det, vil vi få et bedre forhold til vores naboer. Men vi mangler blandt andet forskning, der kan måle lugten fra vores stalden og husdyrgødningen, konstaterede Claudi Lassen.

- Vi ønsker som erhverv at fastholde den opbakning, vi allerede har i befolkningen. Der er fortsat behov for at gøre op med en række myter og fordomme, og for en bedre dialog med vores kritikere.

- For kritikere vil der altid være, og vi har som andre erhverv brodne kar.

En kraftig opfordring

- Det er uacceptabelt, at enkeltsager skabt af brodne kar kan få lov til at skade hele erhvervets omdømme.

- Jeg vil derfor kraftigt opfordre til at have orden i forbruget af antibiotika, styr på dyrevelfærden både i stalden og under transport samt styr på miljøforholdene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den enkelte landmands adfærd er central for helhedens image, mente Claudi Lassen.

Bedre beredskab

Fødevareministeren slap ikke med opfordringen til at tilgodese svinesektoren med flere midler til forskning og udvikling.

- Vores veterinære status er af allervigtigste betydning for adgang til en række markeder. Og vi ved, at det kan gå galt meget hurtigt, hvis beredskabet ikke er i orden. Det så vi i Storbritannien for et år siden.

- DS har sammen med embedsmænd fra ministeriet været igennem hele dette beredskab, og det er centralt, at det fremtidige beredskab bliver opprioriteret, når næste års finanslov skal udarbejdes, lød det bestemt fra talerstolen.