Som et rødt snit i de vintergrønne marker i Foulum ligger Agro Business Park med de rækkehusagtige bygninger hos Danmarks JordbrugsForskning i baggrunden.

Agro Business Park, der åbnede i efteråret 2000, er den nyeste af Danmarks seks forskerparker, og den eneste, der har jordbrug og fødevarer som fokusområde. Derfor er den tætte placering på DJF, et godt udgangspunkt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Meningen med forskerparken er, at den skal fungere som en slags kuvøsefacilitet, som skal hjælpe nye virksomheder på vej, plus at den skal give udviklingsgrupper inden for allerede etablerede virksomheder mulighed for at få et refugium, hvor de kan koncentrere sig om deres udviklingsarbejde.

En anden side af formålet med forskerparken er at udveksle viden mellem den offentlige forskning og den private sektor, således at forskningen gøres brugbar i praksis. For Agro Business Park er det naboen DJF, der er den primære samarbejdspartner i forskningsudvekslingen.

Vidensudvikling og forskerparker

En af grundene til, at ideen om forskerparker overhovedet er opstået, er, at der er kommet en erkendelse af, at en lang række forskere har - og arbejder med - idéer, der kan have stor værdi på det kommercielle marked. Forskerne er imidlertid ofte så optaget af deres forskning, at de ikke magter at omsætte ideerne i en konkret produktion. Hvis de endelig forsøger på det, risikerer de at koncentrationen mistes i forhold til deres kreative idéudvikling. Derved er der fare for, at tilvæksten af idéer bliver mindre.

Her kommer Agro Business Park ind som et sted der tilbyder faciliteter, hvor forskere, der vil forsøge sig i privat regi, kan arbejde i et venligt og inspirerende miljø, samtidig med at Agro Business Parks sekretariat tager sig af en række forretningsmæssige opgaver for dem.

I forhold til de allerede etablerede virksomheder giver forskerparken mulighed for, at udviklingsteam kan rykke ud af det vante miljø og ind et sted, hvor de kan arbejde mere uforstyrret samtidig med, at de har mulighed for kontakt med andre forskere inden for samme sektor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Indbydende faciliteter

Og Agro Business Park tilbyder et både indbydende og inspirerende miljø. Allerede indgangspartiet med sin transparente glasfacade og det store skråtag, der nærmest svæver over den, signalerer åbenhed. Indenfor rejser hall"en sig, som en høj katedral, hvor en overflod af dagslys hjælper til at holde hjernen klar.

I fløjene, som ligger i vinkler ud fra hall"en, findes der diverse laboratorier, møderum og ikke mindst kontorlokaler, som firmaerne, der er under Agro Business Parks vinger, lejer sig ind i sammen med adgangen til alle stedets faciliteter.

Ikke alle kontorer er lejet ud endnu, og nogle af de firmaer, der har lejet sig ind, er ikke kommet helt på plads. Begge dele vidner om, hvor nyt stedet er, men projektleder Lars Visbech Sørensen forventer, at der snart vil være fyldt helt op.

Tre medarbejdere

Der er to selskaber, som står bag Agro Business Park; et ejendomsselskab og et driftsselskab. Ejendomsselskabet, som har stået bag bygningen af forskerparken og stadig ejer bygningerne, er oprettet af Fødevareministeriet, Viborg Amt samt Viborg og Tjele kommuner.

Driftselskabet står for driften af parken og er finansieret af kapital fra private investorer. Der er på nuværende tidspunkt ansat tre personer i selskabet:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Direktør René Damkjer, som er uddannet mejeriingeniør, har det overordnede ansvar for stedet og samtidig varetager han den nødvendige kontakt til forskningsinstitutionerne.

Projektleder Lars Visbech Sørensen, uddannet cand merc., står for en række funktioner, som retter sig ud af huset, så som kontakt til virksomheder, ekstern kommunikation og markedsføring af de virksomheder, som parken har under opfostring.

Endelig er der assistent og receptionist Mette Toft Christensen, som er erhvervssproglig bachelor. Mette Toft Christensen er det ansigt, der modtager gæster til Agro Business Park. Hun varetager blandt andet bogholderi for en del af de tilknyttede virksomheder. Desuden hjælper hun jævnligt virksomhederne med forskellige former for kreative opgaver.

Fremme af kreativiteten

Lars Visbech Sørensen fortæller, at et af formålene med forskerparkerne er at udnytte de offentlige forskningsmidler bedre i forhold til det private erhvervsliv. Han mener, at i det moderne videnssamfund kan firmaerne bruge forskerparkerne til at udvikle varer, der er baseret på en intensiv forskningsindsats og derved komme foran konkurrenterne.

For at forskerne skal kunne gøre det, mener han, at de skal have de bedst mulige betingelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis man skal være kreativ skal man ikke have for mange bekymringer. Vi ser det som en af vore opgaver at beskytte folk mod flest mulige af de forstyrrelser, der kan bremse den kreative proces, blandt andet ved at varetage nogle forretningsmæssige opgaver for dem, siger han.

- For at hæge om det kreative miljø sørger vi hele tiden for, at alle i huset skal føle sig godt tilpas. For eksempel arrangerer vi fælles morgenbrød en gang hver fjortende dag. Det er frivilligt at komme til morgenbordet, men som regel deltager de fleste, fortæller han.

Etablerede firmaer

Lederteamet i Agro Business Park ville også godt have flere store firmaer til at gøre brug af faciliteterne på Agro Business Park til diverse udviklingsprojekter.

- Vi kan være med til, at virksomhederne kan få en bedre udnyttelse af viden og forskning. Ved at bringe de private virksomheder tættere på forskerne på et tidligt stadium kan vi bygge bro mellem de to parter. Derved kan forskningen blive mere erhvervsrelateret og interessant for virksomhederne, erklærer Lars Visbech Sørensen.

- Og det er meget spændende at være med til at udvikle nye idéer og muligheder, tilføjer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nogle af de firmaer der er tilknyttet Agro Business Park er APSA Miljø, Biosens, DLG, Degussa og Stormøllen Innovation ApS, som alle følger en forskning, der foregår på DJF. Som et af de sidste skud på stammen, er der ConTerra ApS.:

Videnskab og erhverv er de to søjler, som forskerparken hviler på.:

Der er adgang til fælles computerfaciliteter for Agro Business Parks brugere.:

Projektleder Lars Visbech Sørensen føler, at der er højt til loftet i Agro Business Park, således at det er et godt sted at arbejde.: