Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) vil ikke indføre erstatning eller kompensation for dyrkningsfri bræmmer.

I et svar til Ole M. Nielsen (KRF) begrunder miljøministeren afvisningen med en højesteretsdom. Den afgjorde, at vandløbslovens § 69 om bræmmer langs vandløb og søer ikke kan sammenlignes med eksproriation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg finder derfor ikke, at det vil være korrekt, hvis jeg søger at imødegå denne klare Højesterets-afgørelse ved i stedet at indføre en kompensationsordning, erklærer Hans Christian Schmidt.

Det modsatte sagde en Venstre-ordfører ellers for to år siden.

Spørgsmålet om miljøministerens holdning til kompensation for bræmmer skyldes nemlig, at Kristeligt Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte to beslutningsforslag om bræmmer i foråret 2000, hvor Kim Andersen (V) erklærede sin støtte fra Folketingets talerstol.

Kim Andersen sagde bl.a., at "vi naturligvis respekterer Højesterets afgørelse, men derfor behøver man jo ikke at være enig i den, og specielt ikke, når man læser præmisserne".

Videre erklærede Venstres ordfører, at han "er så naiv at tro, at retfærdigheden til sidst vil ske fyldest, også i denne her sag". (Hele debatten findes på Folketingets hjemmeside www.folketinget.dk ved at søge på beslutningsforslag nr. 125 og nr. 126, der blev førstebehandlet fredag 5. maj 2000.)

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vejledning

Miljøministeren har samtidig udsendt den ny vejledning om to meter bræmmer, der afløser den hidtidige vejledning fra 1992.

Bræmmer eksisterer kun i landzone. Bræmmebestemmelserne gælder ikke i byer eller sommerhusområder. Ikke-naturlige vandløb og søer er heller ikke omfattet af bræmmebeskyttelse, medmindre det besluttes i regionplanen at udpege et kunstigt vandløb til "højt målsat".

Bræmmen på to meter skal beregnes fra vandløbets eller søens øverste kant, dvs. overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet/søen til det flade terræn. Med andre ord er det skrånende terræn ikke en del af to meter bræmmen, men af selve vandløbet.

Græsning og høslæt i bræmmen er tilladt, fremgår det af den ny vejledning. Høslæt skal dog foregå på en sådan måde, at der ikke er risiko for udskridning af bræmme eller bred.

Det er ikke tilladt at opstille nye hegn langs vandløb og søer inden for to meter bræmmen, medmindre vandløbsmyndigheden konkret påbyder ejeren af bredden at anbringe et forsvarligt hegn inden for to meter bræmmen på marker, der benyttes græsning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bøden er typisk 2000 kr. første gang, bræmmebestemmelserne overtrædes.