Abonnementsartikel

Den 18. marts bliver der stiftet en forening, hvis formål er at arbejde for højere mælkepriser og nye folk på lederposterne i Arla Foods

Kritikken af ledelsen i Arla Foods har været markant og vedholdende. Og nu bliver de kritiske røster bakket op af handling.

Således har en sjællandsk mælkeproducent taget initiativ til en forening, hvis foreløbige navn er "Foreningen af mælkeproducenter for den højeste mælkepris der kan opnås".

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En af foreningens målsætninger skal være, at vi vil have alle folkene på topposter i Arla væk. Der skal helt nye folk ind, fortæller Jens Pedersen, der er primus motor i stiftelsen af den nye forening.

Han opfordrer alle utilfredse andelshavere til at bakke op om initiativet ved at møde op, når foreningen skal stiftes den 18. marts kl. 19.30 på Pejsegården i Brædstrup.

- Det her initiativ er for mælkeproducenternes skyld. Så man er nødt til at bakke op om det, for at der kan ske forbedringer. Naboen gør ikke arbejdet for en, man skal selv deltage, siger Jens Pedersen.

På mødet er det meningen, at formålet med den nye forening skal gennemgås – og de fremmødte skal diskutere, hvordan foreningen skal skrues sammen. Er der stemning for at stifte foreningen, skal der også vælges en bestyrelse.

Jens Pedersen har lavet et udkast til vedtægter, som han tager med til mødet på Pejsegården.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stor interesse

På forhånd har interessen være massiv, konstaterer Jens Pedersen.

- Jeg havde et indlæg i Landsbladet, hvor jeg opfordrede folk til at henvende sig, hvis de var utilfredse. Formålet var at se, om der er en udtalt utilfredshed, eller om vi blot er et par stykker, for i så fald er det jo bare os, der er noget galt med.

- Men jeg fik 200-300 henvendelser, så jeg kan konstatere, at vi ikke er et par stykker, som bare er i opposition. Kritikken er massiv, siger Jens Pedersen.

Det er derfor, at han på det seneste har brugt en del tid og energi på at gøde jorden for den nye forening.

- Det nytter ikke noget, at man går derhjemme og snakker i krogene. Det får vi ikke ændringer af. Jeg har et par ret skarpe forslag, som jeg vil tage med til mødet. Og hvis vi bliver mange nok, er ledelsen nødt til at lytte til os, siger Jens Pedersen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Næstformanden i bestyrelsen for Arla Foods, Knud Erik Jensen, har ikke noget imod, at der sandsynligvis snart dannes en ny forening på grund af utilfredshed med blandt andre ham.

- Vi har jo foreningsfrihed i Danmark, så det kan man ikke forhindre. Og det vil vi heller ikke forhindre, siger Knud Erik Jensen.

Spørger man Jens Pedersen, kan han ikke helt genkende, at Arla ikke vil forhindre den nye forening i sit arbejde.

- Jeg henvendte mig til Arla, fordi jeg gerne ville have budskabet om foreningen ud i andelshavernes eget nyhedsbrev fra Arla. Men det kunne jeg ikke få lov til, konstaterer Jens Pedersen.Foto: