Landbo Midt har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde besluttet at gennemføre besparelser, rationaliseringer og omstruktureringer.

Beslutningen er nødvendiggjort af et underskud på 2001-regnskabet på 718.000 kr. plus driftsmæssige afskrivninger på 970.000 kr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Specielt resultatet i fjerde kvartal var under det forventede. En stor del af forklaringen på resultatet er afspadsering af overarbejde i forbindelse med flytning og udgifter ved sammenlægning af fire landboforeninger, forklarer Landbo Midts formand, Leif Gade i en pressemeddelelse om tiltagene.

Han tilføjer, at hovedformålet med besparelserne bliver at tilpasse medarbejderstaben til strukturudviklingen i landbruget.

- Dernæst ønsker vi at tilrettelægge vores informationsstrategi således, at den bliver mere tidssvarende, siger han.

Han peger på, at informationerne i højere grad skal formidles via foreningens hjemmeside, e-mail og SMS. De hidtidige nyhedsblade skal afløses af et kvartalsblad, der skal være delvist annoncefinansieret.

- Som led i denne informationsstrategi vil vi gennemføre kurser i EDB, så flere af vore medlemmer kan få glæde af hjemmesider, e-mails med mere, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Minus på syv

Reduktionen af medarbejderstaben fordeler sig med en i kvægafdelingen, der dermed bliver så lille, at chefstillingen også nedlægges. Det er muligt, fordi især salget af mælkekvoter har reduceret antallet af malkekvægsbesætninger.

På planteavlskontoret falder antallet af gødningsplaner langsomt. Derfor reduceres antallet af medarbejdere med en person.

- Vi har dog ladet det være op til lederen af planteavlskontoret, om reduktionen skal ske ved afskedigelse, eller ved at flere medarbejdere går ned i tid, siger Lars Gade.

I økonomiafdelingen reduceres med tre eller fire personer blandt både konsulenter og assistenter. Her giver Landbo Midt ligeledes mulighed for at gå ned i tid i visse perioder af året.

I ejendomsafdelingen er der allerede pr. 1. februar 2002 reduceret med en halv stilling, og der reduceres yderligere med nogle få advokatsekretærtimer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Administration

I administrationen reduceres med en medarbejder. Desuden indføres der månedsopkrævning i stedet for kvartalsopkrævning. Det vil ifølge ledelsen betyde, at landmændene får regningerne, mens de endnu kan huske, hvad der er lavet. Desuden mener Landbo Midt, at det bliver nemmere at undgå restancer. Endelig opnår Landbo Midt flere renteindtægter, og orienteringsbreve kan sendes med fakturaerne ud til landmændene.