Abonnementsartikel

Landbruget bakker op om EU-Kommissionens oplæg til retningslinjer for EU"s udvidelse mod øst

Landbrugsraadet støtter EU-Kommissionen, der for nylig har fremlagt et oplæg om retningslinjer på landbrugsområdet for EU"s udvidelse med 10 nye lande.

- Østudvidelsen er en enestående chance for at sikre stabilitet og sikkerhed i Europa mange år frem i tiden, og det er en af de største og mest perspektivrige investeringer, som vores generation kommer til at foretage, siger Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han tilføjer, at eventuelle problemer med finansieringen ikke bør stå i vejen for udvidelsen.

-Vi vil naturligvis insistere på, at de nye medlemslandes indpasning i EU"s fælles landbrugspolitik bør finansieres af hele det europæiske samfund og ikke kun af landbruget, siger han.

På Landbrugsraadets møde den 13. marts blev der udtrykt håb om, at østudvidelsen bliver bekræftet under det danske EU-formandskab i andet halvår af 2002, sådan at flest mulige af de 10 ansøgerlande kan optages i EU den 1. januar 2004.

- Økonomisk vil det være en stor fordel for ansøgerlandene, og markedsmæssigt vil udvidelsen skabe gode afsætningsmuligheder også for dansk landbrug og industri, mener Landbrugsraadet.

Behov for støtte

I dansk landbrug er man enig med EU-Kommissionen i, at de nye lande har et betydeligt behov for strukturudvikling, som bør underbygges gennem en forstærket indsats under landdistriktspolitikken samtidig med, at man gradvis indfører direkte produktionsstøtte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selv om vi i dansk landbrug ønsker en øget markedsorientering af EU"s landbrugspolitik, deler vi Kommissionens synspunkt om, at udvidelsen må komme før nye, omfattende reformer af landbrugspolitikken. Det indebærer samtidig den væsentlige fordel, at man kan afpasse reformerne efter både østudvidelsen og resultatet af WTO-forhandlingerne, siger Peter Gæmelke.

I Kommissionens oplæg skal den direkte støtte til de nye medlemslande indføres gradvis - fra et forholdsvis lavt niveau - i perioden fra 2004 til 2013. Det betyder, at man udskyder en væsentlig del af udvidelsens finansiering til en ny budgetperiode efter 2006, men samtidig bliver overgangsperioden meget lang.

- Vi vil ikke afvise, at det kunne være en god idé at overveje en hurtigere integration af de nye lande, end der er lagt op til. Men overordnet set er det et godt og realistisk oplæg, Kommissionen har lavet, fastslår Peter Gæmelke.