Formanden for Dansk Svineavl er efter foreningens generalforsamling fortsat Mads Thuesen, Anslet ved Haderslev, og næstformanden er uændret Niels Juel Nielsen, Nørager.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt gårdejer Anders Winther, Viby Sjælland. Han afløser gårdejer Per Kring, Håstrup ved Fredericia, som ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen efter tre års indsats.