Abonnementsartikel

Grene-koncernen øgede i 2001 resultatet med 40 pct. til 70 mio. kr. før skat - omsætningen på vej mod 1 mia.

Grene koncernen nåede i det seneste regnskabsår sit bedste resultat nogensinde. Det blev til et overskud før skat på 70 mio. kr. Det er en stigning på 20 mio. kr. – eller 40 pct. – i forhold til året før.

Samtidig er der til Grene-koncernens danske medarbejdere afsat 1,8 mio. kroner som bonus, der uddeles i form af A-aktier i det børsnoterede A/S Schouw & Co., som er eneejer af Grene-koncernen. Aktiernes fordeling blandt medarbejderne afhænger af de enkelte virksomheders resultater.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultatet er nået på baggrund af en omsætning på 952 mio. kr. Det er en stigning på 70 mio. kr. i forhold til året før. I betragtning af vanskelige markedsvilkår anser ledelsen fremgangen som tilfredsstillende.

Grene koncernen har sine væsentligste aktiviteter indenfor tre hovedområder: Agro-eftermarkedet, hydraulik og industriservice.

I Danmark har koncernen en stærk position på alle områder, mens de udenlandske afdelinger primært baserer sig på Agro-sektoren, men med stigende fokus på industriel hydraulik i specielt Norge og Sverige.

Chr. C. Grene A/S, med hovedsæde i Skjern, er den største af koncernens selskaber med et salg på næsten halvdelen af den samlede omsætning. Selskabets Agro division har en særdeles fremtrædende position på det danske marked. Adskillige producenter af landbrugsmaskiner baserer således i væsentligt grad deres distribution af reservedele på Grene Agro, der også i vidt omfang tilbyder forbrugsvarer generelt til landbruget.

Det sker gennem et tæt samarbejde med et forhandlernet, der til stadighed udvides over hele landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fremgang i Grene Industri

Grene Industri, der er den anden division i Chr. C. Grene A/S, yder efter nogle første vanskelige år nu et positivt bidrag til koncernregnskabet.

Omsætningen blev øget til 170 mio. kr. Ved årsskiftet overtog divisionen desuden Midtfyns Elektro A/S i Ringe med afdelinger i Svendborg og Middelfart og en omsætning på 65 mio. kr.

Dermed har Grene Industri taget endnu et skridt mod at blive en landsdækkende servicevirksomhed for industrien med afdelinger i Århus, Herning, Grenå og Ålborg.

Ekspansion

Hydra-Grene A/S opnåede et overskud før skat på 46 mio. kr. Det er 11 mio. mere end året før.

Trods hård konkurrence blev omsætningen øget med 8 pct., der af ledelsen anses for godt. En medvirkende årsag til omsætningsfremgangen har været tilkøbet af H.C. Puck A/S, der forhandler tekniske slanger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mens markedet for hydraulik og mobilindustrien var ramt af konjunkturerne, så var der fremgang i leverancerne til vindmølleindustrien. Den positive udvikling betyder, at virksomheden i øjeblikket investerer i såvel større lokaler som nyt avanceret produktionsudstyr.

Hydropower A/S i Esbjerg måtte konstatere et mindre fald i resultatet. En del af forklaringen er ekstraordinære omkostninger i forbindelse med ombygning af virksomheden. Dertil kommer, at tabet af en vigtig eneforhandling samt recession i vigtige industrigrene har været negativt. På servicesiden har der imidlertid vært fremgang såvel til vands som på land. Selskabet har i regnskabsåret overtaget en mindre virksomhed i Kolding, og står i kombination med de bygningsmæssige investeringer i Esbjerg godt rustet til fremtiden.

Udlandet

I Polen sælger Grene overvejende direkte til landbruget og ejer her tre Agro-supermarkeder samt 35 mindre lokale forretninger. Landbrugsarealet i Polen er 10 gange så stort som det danske, og forventningerne til markedet er meget store. Det er også baggrunden for, at et nyt stort centrallager er planlagt opført på en 70.000 kvadratmeter stor industrigrund nær motorvejen mellem Poznan og Warszawa. Byggeriet ventes gennemført i indeværende regnskabsår.

I Sverige har Grene AB øget omsætningen med 15 pct. til 75 mio. kr. og er dermed på vej mod en stærk position på markedet. Her ventes specielt hydraulik at medvirke til øget vækst og indtjening i fremtiden.

I Norge og Finland har resultatet været utilfredsstillende, men her intensiveres indsatsen for at skabe en positiv udvikling.