Abonnementsartikel

Der er en stigende erkendelse af, at jordbearbejdningen kan øge erosionen til skade for jordens frugtbarhed og dermed udbyttet

Planteavlere med jord i kupere områder kender kun alt for godt til, at bakkekammene ofte er helt lyse i foråret, mens den gode muldjord ad åre er skyllet ned til lavere områder.

Dette problem er ifølge Danmarks JordbrugsForskning i stigning som følge af en øget mekanisering og intensivering af markdriften. Det er med andre ord bearbejdningen af jorden, der er årsagen til erosionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan kan man læse i Grøn Viden, Markbrug nr. 251 fra marts 2002, hvori der omtales danske forsøg gennemført siden 1997.

Desuden omtales to forsøg, der belyser omfanget af erosion som følge af jordbearbejdning siden 1950"erne.

Flytter meget jord

På en mark ved Sæby har forskerne de seneste 40 år målt den årlige flytning af jord som følge af jordbearbejdningen. Og det er ganske meget jord, der er flyttet på denne mark, nemlig helt op til 45 tons pr. hektar årligt.

Når der bliver fjernet 30 tons jord pr. hektar årligt, svarer det til, at der siden midten af 1950"erne er flyttet et jordlag på 10 cm – og det var tilfældet på en ganske væsentlig del af arealet i Sæby.

Ganske vist var der tale om et relativt stejlt areal, hvor der er pløjet på langs af hældningen stort set hvert år, siden målingerne startede. Men sådan er det jo også mange andre steder i Danmark på kuperede marker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskerne konkluderer, at selvom der ikke umiddelbart tabes kvælstof og fosfor fra en sådan mark, sker der dels en omfordeling af disse næringsstoffer, og dels kan der på sigt blive tale om et tab til det omgivende miljø.

Flytningen af de vigtige næringsstoffer påvirker også udbyttet. Områder, hvorfra jorden borteroderes, giver et lavere udbytte, mens områder, der tilføres jord som følge af erosionen, giver et højere udbytte - bakkekammene giver mindre udbytte og lavningerne mere.

Kørselsretning vigtig

Forskerne har studeret, hvordan jordbearbejdningen kan modvirke erosionen fra de højtliggende punkter i marken.

Hvis man fortsat vil pløje, er kørselsretning og kørselshastighed to vigtige faktorer til at hindre erosionen.

Der flyttes mest jord, når man kører på tværs af den stejleste retning og lidt mindre, når man kører 45 grader på denne retning. Desuden er det afgørende, at furen vendes opad bakken, hvis jorderosionen skal undgås.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kan undgås

Forskerne konkluderer, at jorderosion som følge af bearbejdning af jorden kan undgås, hvis det er praktisk muligt at arbejde med følgende tiltag: