Abonnementsartikel

Merkurbank har været en af drivkræfterne i udviklingen af den økologiske sektor i Danmark, og gennem årene er der sket en professionalisering af både økologien og af Merkurbank

Der er sket meget siden en gruppe unge nordjyske idealister i 1982 grundlagde en spareforening for ind- og udlån til i dag, hvor Merkurbank er et regulært pengeinstitut med en balance på knap 400 mio. kr. og strategiske samarbejdspartnere i primært Holland og Tyskland.

I år kan Merkurbank fejre 20 års jubilæum, og banken kan se tilbage på en periode, hvor græsrødderne er blevet mere professionelle, og hvor banken har været en af drivkræfterne i udviklingen af den økologiske produktion i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Når man kigger på økologien i Danmark, er der mere professionalisme nu end i 1980"erne, hvor det var mere græsrodspræget. Og sådan er det vel også gået for os som bank. Sommetider kan man da godt savne den ægte græsrodstilgang, men det er et smagsspørgsmål. Jeg mener dog ikke, at professionalisme og idealisme er modsætninger. Det kan man sagtens forene, siger Lars Pehrson, som var med til at grundlægge Merkurbank i 1982 og i dag er administrerende direktør.

Mere end penge

Baggrunden for at grundlægge Merkurbank var et ønske om at få indflydelse på, hvad ens sparepenge blev investeret i. Både vedvarende energi og a-kraft var varme temaer dengang, og i 1982 havde Danmark ikke endegyldigt afklaret sin holdning til atomkraft-værker. Samtidig var økologi så småt på vej frem.

- Vi blev opmærksomme på, at der i udlandet fandtes banker, som ikke alene kiggede på økonomi, men også på samfundsforhold som miljø, og vi tænkte, at eftersom det ikke fandtes i Danmark, måtte vi selv lave sådan en bank, husker Lars Pehrson.

En gruppe sjællændere lavede i de år noget tilsvarende, og i 1985 blev de to foreninger lagt sammen samtidig med, at det blev muligt at omdanne låne- og spareforeningen til et regulært pengeinstitut på gunstige vilkår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- EF gav gunstige overgangsbetingelser til de spare- og låneorganisationer, der omdannede sig til pengeinstitutter, fordi de ønskede at få bedre mulighed for at føre tilsyn med videre, siger Lars Pehrson.

Har slået an

I dag er pengeinstituttet vokset til at have tre afdelinger, over 20 ansatte og et samlet udlån på over 230 mio. kr.

- Konceptet er slået an. Mange vil gerne have en bank, som samtidig har en holdning til det, den gør. Selvfølgelig skal det løbe rundt forretningsmæssigt, men det er ikke bare en forretning. Det er en samfundsfunktion at få penge derud, hvor der er brug for dem, siger Lars Pehrson.

Merkurbank samarbejder med banker fra primært Holland og Tyskland om større projekter.

- Så selvom vi er en relativt lille bank, kan vi løse nogle store opgaver på den måde. Og så er det inspirerende for os som bankfolk at være med i sådan et netværk, fortæller Lars Pehrson.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når penge skal lånes ud, arbejder Merkurbank primært med tre områder.

- Ved siden af det økonomiske ser vi på, om produktionen foregår på en bæredygtig måde. Desuden skal det dække et reelt behov – forbrugerne skal være interesserede i de kvalitetsprodukter, som frembringes. Fødevarekvalitet er en vigtig parameter, siger Lars Pehrson.

- Det gør vi ud fra en filosofi om, at det individuelle menneske skal have mulighed for at udvikle sig på en fri og forskelligartet måde, siger Lars Pehrson.

Endelig er det muligt for private kunder at optage boliglån og lignende, så Merkurbank tilbyder en fuld palet af bankprodukter.

Ingen shareholder-fokus

Merurbank adskiller sig ikke kun fra mængden i sit syn på at drive selve kerneforretningen. I en tid hvor shareholder-value er et modeord, og hvor det gælder om at skabe merværdi til sine ejere, går banken sine egne veje.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er ikke med på shareholder-vognen, hvor aktionærerne skal have det hele. Vi er et andelsselskab, og vores ejere skal selvfølgelig også have penge, men de er ikke ene om at skulle høste frugterne, siger Lars Pehrson.

Den specielle tilgang til omverdenen betyder blandt andet, at der er en meget høj grad af loyalitet overfor Merkurbank.

- Der er flere aspekter end de rent økonomiske i spil, når vi vurderer, om vi vil låne penge ud. Men vi har ikke større tab end andre banker. Og de fleste af vores kunder er meget loyale. Man render ikke fra sin gæld i Merkur, siger Lars Pehrson.

Kraftig vækst

Banken låner cirka 75 mio. kr. ud om året, men det er et tal, som år for år bliver større, for væksten har de senere år ligget på over 20 procent pr. år.

- Vi vil gerne være større, fordi vi mener, at der er behov for det, vi gør. Ikke fordi vi i sig selv vil være større. Vores kunder vokser jo også, så hvis ikke vi var vokset tilsvarende, kunne vi ikke blive ved med eksempelvis at servicere Thise Mejeri.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men væksten er organisk, og det er beskedent, hvad vi gør af markedsføring. Men vi får vel cirka 1.000 nye kunder om året, fortæller Lars Pehrson.

Som bankmand under økologiens opblomstring og modning kan han mærke en holdningsændring hos den etablerede finansverden.

- I 1980"erne fik vi kunder, der i deres eget pengeinstitut havde fået at vide, at de ville blive smidt ud, hvis de lagde om til økologi. Det sker ikke i dag, fordi økologi er blevet almindeligt kendt. Vi har været med i den udvikling og har også været med til at skubbe til den og præge den, siger Lars Pehrson.

På den måde mener Lars Pehrson, at Merkurbank er større, end tallene i bankens regnskaber viser.

- Det er vi, fordi vi er med til at få andre til at se, at det her kan man godt investere i, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Risikovillig kapital

Lars Pehrson er overbevist om, at Merkurbank også i årene fremover vil præge udviklingen inden for økologien i Danmark.

- Vi vil blive ved med at udfylde den funktion, vi har og være en form for surdej i samfundet. Nu er der tusindvis af økologer, og vi skal ikke længere finansiere dem alle. I stedet skal vi finansiere frontløberne. Det kan også være med til at præge hele udviklingen bag dem.

- Der ligger vores mission. At påvirke, siger Lars Pehrson.

Samtidig har han en ambition om at udvide forretningen med et investeringsselskab med risikovillig kapital.

- Det er et behov, vi ofte ser hos dem, der vil være kunder hos os. De har svært ved at tiltrække risikovillig kapital. Så vi vil gerne oprette et investeringsselskab eller lignende. Men det er ikke noget, man bare lige gør. Der skal både kapital og de rigtige personer til, konstaterer Lars Pehrson.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men de fremtidige ambitioner gælder ikke kun bæredygtigheden i Danmark.

- Vi vil gerne udvikle teknikker til finansiering i tredje verdenslande. Det er noget, vi arbejder på, for der ligger en stor opgave gemt der, siger Lars Pehrson.Foto1: