Abonnementsartikel

Agrova Food tegner ny kapital i GASA Group A/S

Agrova Food, som er DLGs konsumaktiviteter, vil tegne ny aktiekapital i GASA Group A/S.

Dermed kommer Agrova Food til at eje godt 20 procent af den nominelle aktiekapital i GASA. Aftalen er dog betinget af, at den bliver godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i GASA den 3. april.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Før Agrova Foods kapitaltegning er egenkapitalen i GASA cirka 140 mio. kr. Denne stiger med cirka 20 mio. kr., såfremt aftalen godkendes på generalforsamlingen. Baggrunden er et ønske om at øge soliditeten i GASA. Målet er med tiden, at denne kommer op på minimum 25 procent, men dette mål nås ikke med det aktuelle kapitalindskud.

Optimale forhold

Desuden ønsker partnerne med aftalen at sikre begge selskabers ejere de bedst mulige fremtidige konkurrencevilkår. Dette skal sikres, ved at virksomheder hjælper hinanden med at udnytte det markedskendskab og de kontakter på markedet, som begge parter har skabt.

Desuden er det meningen, at Agrova Food og GASA skal udnytte hinandens kapitalanlæg og reducere de faste omkostninger samt samarbejde om fælles afsætningskanaler og transport- og logistikfaciliteter.

DLG har netop offentliggjort regnskabet for 2001, og koncernresultatet før skat blev 113 mio. kr. ud af en nettoomsætning på 11,3 mia. kr. Koncernen beskæftiger cirka 2.070 medarbejdere.

Omsætningen i GASA Group var 2,8 mia. kr. i regnskabsåret 2000/2001. Før skat blev koncernresultatet et underskud på to mio. kr. – primært på grund af tab på det engelske marked.