Abonnementsartikel

Store politiske ændringer, som berører danske landmænd, venter de kommende år, påpeger vicepræsidenten i COGECA, Knud Vest, i dette interview

Ikke en gang en ypperlig udsigt med vandets skvulpen i horisonten og marker der løber ned til Roskilde Fjord kan holde landmanden, naturelskeren og jægeren Knud Vest hjemme på bedriften.

For den danske vicepræsident i COGECA er bidt af politik, og derfor kender Knud Vest gangene i EU-apparatet i Bruxelles lige så godt som de 250 hektar marker omkring minkfarmen mellem Jyllinge og Roskilde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Knud Vest er i gang med sin anden periode som vicepræsident i COGECA, som er den europæiske organisation for landbrugets andelsselskaber.

Ved begge valg måtte danskeren ud i kampvalg, for når rekrutteringsgrundlaget er hele EU, er der mange om budet.

- En af grundene til, at jeg blev valgt, er, at man er interesseret i at få en mere effektiv udvikling af de organisationer, vi har inden for landbruget i EU. Og i Danmark har vi jo vist, at vi kan drive andelsselskaber i en målestok som ingen andre. Det er der faktisk ret stor respekt for ude i verden. Det er virkeligt stærkt, det vi gør, konstaterer Knud Vest.

Store emner skal behandles

Selvom Knud Vest ikke behøver yderligere motivation for at engagere sig, kan han se frem til nogle utroligt spændende år på den storpolitiske scene, hvor der skal træffes beslutninger, som også får betydning langt ind i dansk landbrugs rækker.

- Øst-udvidelsen fylder mere og mere i billedet, og den helt store hårdknude er, hvad der skal ske efter 2006, vurderer Knud Vest.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han forventer ikke, at der kommer de store forandringer som følge af midtvejsevalueringen af Agenda 2000, som kommer til sommer.

- Der kommer måske lidt med rug og oksekød, men vores meldinger går på, at der er tale om få og beskedne ændringer, siger Knud Vest.

I 2004 vil 10 nye lande formentlig komme med i EU – og dermed sidde med ved bordet, når beslutninger skal træffes.

Selvom blandt andre Polen for tiden prøver at sikre sig bedre optagelsesbetingelser, vurderer Knud Vest, at der ikke kommer betydelige ændringer i de vilkår, som ansøgerlandene får tilbudt.

Det vil sige 25 procent tilskud i 2004, 30 procent i 2005 og 35 procent i 2006.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er der plads til i budgettet nu, så man skal ikke til at hæve skatten eller lignende for at optage dem på de betingelser. Og selvom de selvfølgelig lobbyer for at få bedre betingelser, står det klart, at de ikke har noget reelt alternativ, siger Knud Vest.

Ukendt land

Så selvom der venter hårde forhandlinger, er det mest interessante på mange måder, hvad der sker med landbruget efter 2006.

- Ingen ved reelt, hvad der kommer til at foregå i 2007. Vi kender ikke støtteordningerne, men ved blot, at der kan komme store ændringer, konstaterer Knud Vest.

I den forbindelse forventer Knud Vest, at COGECA kommer til at spille en stor rolle i nært samarbejde med COPA, som er Landboforeningernes paraply-organisation i EU, og som COGECA deler sekretariat med i Bruxelles.

- Et mål for COGECA er at sikre, at udviklingen bliver så stabil som mulig. Konkret betyder det, at vi gerne vil lave mere liberale markedsforhold, men det kan ikke ske med et smæld. Det skal ske over 10-15 år. Og det er EU-Kommissionen klar over. Problemet er, at finde en finansiering, siger Knud Vest.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Desuden er det et mål for COGECA at sikre ordentlige konkurrencevilkår for landbruget i EU i forhold til tredje verdenslande og andre konkurrenter udefra.

- Vi lever jo i et højtløns-område, så det kan være svært at konkurrere med de ting, der kommer udefra, påpeger Knud Vest.

COGECA har allerede gjort sig tanker om, hvordan støtten og landbrugspolitikken skal se ud efter 2006 set med en landmands briller.

- Men nu er vi i gang med optagelsen af ansøgerlandene, og derfor venter vi med dette emne. Det er ikke relevant at diskutere endnu, og hele den debat vil for alvor begynde i 2005, mener Knud Vest.

Spænder bredt

De vigtige emner, som er på dagsordenen i de kommende år, har også aktiveret de unge landmænd, som i høj grad kommer til at mærke ændringerne på egen krop, mener Knud Vest.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De unge landmænd er blevet meget bevidste om, at de skal være med til at præge udviklingen nu. Vi kan mærke, at de ønsker at deltage i det her, siger han.

COGECA beskæftiger sig med alle emner inden for landbrugspolitik. Lige fra hvedeordninger over biobrændsel til tobaksordninger. Sågar ris er på programmet, for selv om det kan virke overraskende, er der rent faktisk omkring 50.000 hektar med ris i EU.

Og risen figurerer ikke kun på støtteansøgninger i EU-systemet. Den står rent faktisk på marker i blandt andet Italien og Grækenland.

- Vi beskæftiger os med alle landbrugsemner. Vin har for eksempel netop været på programmet. Men vores sekretariat i EU er relativt lille, og 40 procent af omkostningerne går til tolkning og oversættelse. Vi kører med fem sprog fortiden, hvilket gør det lidt tungt og bureaukratisk, for det vælter ud af Kommissionen med papirer, siger Knud Vest.

COGECA og COPA er løbende i kontakt med EU-Kommissionen for at sikre sig indflydelse og arbejde for, at EU"s landmænd får bedst mulige vilkår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi holder kontakt til kommissærerne for vores områder – det vil primært sige landbrugskommissær Franz Fischler, sundheds- og forbrugerkommissær David Byrne og handelskommissær Pascal Lamy.

- Og de har stor respekt for os. De ved godt, at vi både er deres med- og modspillere. WTO-forhandlingerne i Qatar var et eksempel på medspillet. Der havde vi i fællesskab aftaler om, hvad vi fandt vigtigt for europæisk landbrugspolitik, fortæller Knud Vest.

Inviterer nye

Et eksempel på COGECAs arbejde kan man se i København den 12. og 13. september. Her inviterer organisationen til et såkaldt præsidiemøde, hvor EU-ansøgerlandene inviteres med.

- Planen er at få dem med i COGECA og COPA. Dermed bringer vi dem ind i systemet. I begyndelsen skal de ikke være fuldgyldige medlemmer med fuld kontingentbetaling og fuld stemmeret, men målet er at de bliver det i takt med, at de bliver fuldgyldige medlemmer af EU, forklarer Knud Vest.

Selvom de store linjer i EU-politikken optager en del af tiden, bliver mere konkrete og jordnære problemer også diskuteret – og forsøgt påvirket.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et konkret eksempel på en sejr for COGECA er spørgsmålet om antidumpingtold på gødning.

EU har lagt antidumpingtold på kvælstofgødning fra Østlande, og Kommissionen havde egentlig til hensigt at udvide tolden til også at omfatte andre gødningstyper.

COGECA gik i aktion og arrangerede blandt andet et seminar i november 2001, hvor både kommissionens folk, repræsentanter fra gødningsimportørerne og landbrugets andelsselskaber, som berøres af den førte politik, kom til orde og fik udtrykt deres utilfredshed med, at Kommissionen reelt gav de store gødningsfabrikanter i EU et gødningskartel.

Resultatet blev, at EU-Kommissionen besluttede at undersøge, hvad tolden betyder for den enkelte landmand og hans økonomi.

- Det er vigtigt, at vi går i kødet på sådanne sager, for det er urimeligt, at Kommissionen lader sig lobbye af gødningsindustrien, siger Knud Vest.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kartel med vitaminer

Et andet konkret eksempel på COGECAs gavn for den enkelte landmand er en aktuel sag om et vitaminkartel, hvor blandt andre den lokale andel er en af de interessenter, som kan have betalt for meget hos de store koncerner.

- Vi mener helt klart, at de store koncerner som BASF og F. Hoffmann-La Roche kommer til at tilbagebetale noget. Vi er ved at finde de andelsvirksomheder, som har været berørt af det, så vi i fællesskab kan føre en retssag mod dem.

- Man kan ikke føre den slags sager alene mod så store koncerner, så vi er nødt til at stå sammen. Det er også noget af det, vi bruger vores organisation til, fortæller Knud Vest.

I dag er han 55 år, og Knud Vest tør ikke lægge sig fast på, hvad der skal ske, når den igangværende to-års periode som vicepræsident for COGECA er ovre.

- Jeg synes, det er spændende at arbejde med europæisk landbrugspolitik. Det er ikke noget, der flytter sig fra den ene dag til den anden, men derimod et langt, sejt træk, siger han.

Flere poster

Foruden at være vicepræsident i COGECA er Knud Vest formand for Sjællandsk Pelsdyravlerforening, hvilket automatisk udløser en plads i hovedorganisationen, Dansk Pelsdyravlerforening – danske pelsauktioner. Herfra er Knud Vest valgt ind som næstformand i Danske Andelsselskaber, som har valgt ham ind i Landbrugsraadet. Han er desuden formand for Roskilde Andel, næstformand i EFBA (den europæiske pelsdyravlerforening) og medlem af bestyrelsen i forsikringsselskabet Topdanmark.

- Den vifte af poster har givet mig en god baggrund for at se udviklingen i samfundet og Europa. Og det er utroligt spændende at arbejde med den brede vifte. Jeg lærer noget hele tiden. Udfordringen er så at omsætte det til resultater bagefter, siger Knud Vest.

Når han vurderer dansk landbrugs evne til at skabe resultater, finder Knud Vest de positive gloser frem.

- Det kan godt være, at vi er små af størrelse, men vi er virkelig med til at sætte dagsordenen på europæisk plan i kraft af vores andelsstruktur og store eksport, siger han.Foto1: