Abonnementsartikel

Lerjord får forhøjet kvælstofkvote i hele landet, og finsandet jord får en forhøjet kvote i dele af landet

Jordbrugere kan nu opgøre den endelige kvote for, hvor meget kvælstof der må tildeles korn og forårssåede afgrøder, og den megen nedbør i vinter har givet ændringer i kvoten flere steder.

Det viser Plantedirektoratets bekendtgørelse om kvælstofprognosen for 2002, der trådte i kraft onsdag den 27. marts 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kvælstofkvoten er uændret for grovsandet jord (JB 1 og 3), hvorimod finsandet jord (JB 2 og 4) får en forhøjet kvote i store dele af landet og lerjord (JB over 4) får en forhøjet kvote i hele landet.

I området, der dækker Bornholm, Lolland, Øst-, Nord- og Nordvestsjælland, Vestfyn, Langeland og Jylland, på nær det nordligste Jylland og mindre dele af Østjylland, er der et plus på fem på den finsandede jord og et plus på 10 på lerjorden.

I resten af landet, det vil sige det nordligste Jylland, mindre dele af Østjylland, Øst- og Midtfyn, Sydvestsjælland, Falster og Møn, er det kun lerjorden, der har fået et plus på fem.

En nøjagtig oversigt over områderne fremgår af den nye bekendtgørelse om kvælstofprognosen 2002 og kan også ses via Plantedirektoratets hjemmeside på www.plantedir.dk.