Jo flere årsværk på et økologisk landbrug, jo større bliver aflønningsevnen. Det viser tal fra Fødevareøkonomisk Institut, som offentliggøres i Statistik Nyt fra Landboforeningerne.

Bedrifter med under to årsværk havde i 2000 en lønningsevne på 54 kroner pr. time, mens brugene med mere end tre ansatte var oppe på 111 kroner i lønningsevne pr. time.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammenhængen skyldes ifølge Fødevareøkonomisk Institut, at bruttoudbyttet stiger mere end driftsomkostningerne.

Forklaringen er dels, at de store brug har større produktion af specialafgrøder som kartofler og gartneriafgrøder og dels, at de større brug har en betydeligt større husdyrproduktion, og her er det specielt kvæg, der har betydning.

Det ses også af forskellen i lønningsevne mellem de rene planteavlsbrug og malkebrugene. De økologiske planteavlere havde en lønningsevne på 60 kroner pr. time i 2000, mens mælkeproducenterne opnåede 98 kroner pr. time.

Forskellen kan skyldes en generel forskel i størrelsen mellem de to typer brug. Således viser tallene, at 79 procent af de økologiske planteavlsbrug er deltidsbedrifter, mens mælkeproduktionen næsten udelukkende foregår på heltidsbedrifter.