Abonnementsartikel

Ny ordning giver landmænd mulighed for at søge tilskud til at reducere kvælstofkvoten på bedriften

Landmænd, der er interesserede i at reducere deres bedrifts kvælstofkvote, har nu mulighed for at søge tilskud til formålet.

Interesserede landmænd kan ifølge Fødevareministeriets nyhedsbrev Externt Forum give et individuelt tilbud til Direktoratet for FødevareErhverv. Ansøgere skal oplyse, hvor meget kvoten vil blive reduceret over fem år, samt hvilken pris i kr. pr. kg kvælstof, ansøgeren vil have for at gennemføre reduktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tilskuddet sikrer landmænd bedre mulighed for at udlede mindre kvælstof til gavn for både drikkevand og vandmiljøet.

Den enkelte landmand skal altså selv vurdere, hvilken pris han vil have som kompensation for at reducere sin kvote. Der er dog fastsat et loft på 950 kr. pr. ha.

Direktoratet vil give tilskud til de ansøgninger, der vurderes at give "mest miljø for pengene".

Ordningen skal ses som et supplement til den nuværende indsats for at fremme miljøvenligt jordbrug, hvor myndighederne regulerer kvælstofforbruget mere detaljeret på et specifikt areal.

Tilskud til reduktion af kvælstofkvoten er på denne måde langt mere simpel, både for landmanden og for direktoratet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Er testet

Der er allerede positive erfaringer med kvælstofkontrakter, idet 21 landmænd har været med i et såkaldt demonstrationsprojekt, hvor direktoratet giver tilskud til forsøg med miljøvenlige projekter, som kan inspirere andre.

Erfaringerne viser ifølge Direktoratet, at projektet har været en økonomisk gevinst for jordbrugerne, idet den lavere kvælstoftilførsel ikke nødvendigvis har medført et lavere udbytte, og hvis der har været et lavere udbytte, har den økonomiske kompensation været tilstrækkelig.

Alle ejere eller forpagtere af jord kan søge tilskud til at reducere kvælstofforbruget i Direktoratet for FødevareErhverv.

Bekendtgørelse, vejledninger og ansøgningsmateriale er på direktoratets hjemmeside www.dffe.dk.

Fristen for at søge er den 30. april 2002. Landmanden skal begynde at reducere sin kvote fra 1. august 2002, dvs. fra planperioden 2002/2003.