Abonnementsartikel

De samvirkende danske Frøavlerforeninger har skiftet navnet ud med det mere mundrette Danske Frøavlere

På årets repræsentantskabsmøde i De samvirkende Danske Frøavlerforeninger, blev det besluttet at ændre foreningens navn til Danske Frøavlere. Foreningens medlemsblad, Dansk Frøavl, får også nyt navn og hedder fremover Frøavleren.

På repræsentantskabsmødet var der genvalg til foreningens formand, gårdejer Thor Gunnar Kofoed, Neksø, genvalg til den ene næstformand, godsejer Birger H. Schütte, Roslev, og nyvalg til den anden næstformandspost, som blev besat af forpagter Christian Benchard, Højstrup, Rødvig Stevns.