Abonnementsartikel

En fusion mellem to af giganterne blandt producenterne af malkerobotter har betydning for AMS Liberty Danmark A/S

To store producenter af malkerobotter har besluttet at fusionere. Det drejer sig om Gascoigne Melotte GM, der er en af Midteuropas største producenter af traditionelt malkeudstyr, og Prolion, der er en af verdens største producenter af malkerobotter.

Prolion var blandt de to første udbydere af malkerobotter i verden og sendte som de første flerboksrobotter på markedet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Robotterne er hidtil dels blevet solgt i eget navn i distributionskæden AMS Liberty, men er også blevet solgt af GM og visse Manus-selskaber.

I enkelte lande, som Frankrig, Holland, Japan og England, konkurrerer alle tre mærker om de samme kunder.

- Dette sammenfald er selvsagt ikke optimalt, hvorfor kræfterne nu samles i én koncern, siger administrerende direktør Mogens Skovbo Hansen, AMS Liberty Danmark A/S,

- Det danske selskab AMS Liberty Danmark A/S er ikke direkte berørt af fusionen. Vi glæder os derimod til at få del i de fordele, der kommer og vil udnytte dem til størst mulig fordel for vore nuværende og kommende kunder, siger Mogens Skovbo Hansen.

Vækst

GM udvikler, producerer, sælger og servicerer et fuldt program indenfor traditionelt malkeudstyr og dertil hørende managementprogrammer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

GM"s historie rækker 60 år tilbage, og ifølge Mogens Skovbo Hansen er koncernen blandt de markedsledende i Midteuropa, hvor man har betydelige markeder i Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig og England. Desuden er selskabet repræsenteret på en række andre markeder.

GM har endvidere solgt Prolions malkerobotter under eget salgsnavn, Zenit, i en årrække.

Fusionen er gennemført og samtidig er koncernen tilført ekstra kapital for at sikre en hurtig fremtidig vækst.

Væksten vil ifølge parterne primært ske indenfor salg af malkerobotter, hvor det er koncernens erklærede mål at få mindst 33 procent af markedet.

Synergieffekt

Ved sammensmeltningen af de to koncerner er det hensigten at opnå en betydelig synergieffekt inden for områderne viden, teknologi og service.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- GM har en betydelig kompetence inden for traditionel malkning og har robotanlæg i mange stalde. AMS Liberty har gennem projekter og erfaringer samlet en meget stor viden om kotrafik og styring af store besætninger. Denne viden vil sammenlagt blive et godt aktiv for vore kunder, mener Mogens Skovbo Hansen.

- Teknologisk har GM været en af frontløberne med traditionelt malkeudstyr. Prolion har nu 10 års erfaring på godt og ondt med teknologien i malkerobotter og råder over talrige patenter, fortæller Mogens Skovbo Hansen.

- Sammenlagt vil de to gruppers udviklingsafdelinger profitere meget af hinanden. Og det sikrer vore kunder en løbende udvikling af faciliteterne i malkerobotterne.

Bedre servicepriser

- Servicemæssigt er det indlysende, at der på området reservedele og servicedele er endog meget store fordele ved at blive en endnu større familie, fastslår Mogens Skovbo Hansen.

GM råder over et moderne lager, der efter forbillede fra traktorbranchen betjener de forskellige distributører fra dag til dag.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det giver leveringssikkerhed og stor omsætningshastighed på lagrene, hvilket vil smitte af på servicepriserne i gunstig retning for brugerne, lover Mogens Skovbo Hansen.