Abonnementsartikel

På AgriMark 2002 præsenterer HE-VA en ny kombination indenfor frontpakker området

Etablering af såbed i nypløjet jord, har i mange år været præget af manglende sammenpakning af jorden under traktoren og som følge deraf en løs jordvold, som volder problemer for den efterfølgende så-kombination.

- Problemet har været forsøgt løst på mange forskellige måder, og med den seneste kombination af forskellige ring-diameter i den samme frontpakker, eventuelt udstyret med en kraftig lamel-planerplanke (Spring-Board) foran, er man kommet meget tæt på det perfekte resultat, siger Poul Pedersen, HE-VA.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved at montere en større ring-diameter i den midterste sektion af frontpakkeren og en mindre i sidesektionerne, opnår man ifølge Poul Pedersen den ideelle sammenpakning af jorden under traktoren, hvorimod jorden under sidesektionerne pakkes mindre af frontpakkeren, men derefter trykkes sammen af traktorens tvillinghjul.

- Man vil derved opnå de optimale arbejdsforhold for den efterhængte så-kombination, da jordoverfladen vil være jævn og ensartet, siger han.

Forskellig diameter

Kombinationen af ringe med forskellig diameter vil typisk være 700 mm i sidesektioner og 800 mm i midten til de lettere jordtyper, og 800 mm i sidesektionerne og 900 mm i midten til sværere jord.

- Ønskes en yderligere behandling af jorden kan frontpakkeren udstyres med en kraftig hydraulisk justerbar lamel-planerplanke med 80 x 10 mm fjedertænder, anbefaler Poul Pedersen.

- De enkelte tænder kan enten monteres med en 150 mm bred planerings-spids, eller en mere aggressiv skorpebryder-spids. Ønskes en større planerings-effekt, monteres tænderne med et tvær-låsesystem, som kobler de enkelte tænder sammen til en stiv planerplanke, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tip-Roller AirSeeder.

- HE-VA Tip-Roller tromle har i de senere år dannet ramme omkring udviklingen af den traditionelle tromle fra at være et redskab, som kun anvendtes i meget begrænset omfang, til i dag at være et universal-redskab, som både anvendes til tromling, jordpakning, planering og nu også til etablering af såbed, fortæller Poul Pedersen.

Han nævner, at Tip-Rolleren senest er blevet udstyret med en Hatzenbichler luft-såmaskine, som typisk anvendes til etablering af græsudlæg og efterafgrøde.

- Ved at montere Tip-Rolleren med Crosskill-ringe og Spring-Board med skorpebryder-spids samt Hatzenbichler luftsåmaskine har man ifølge Poul Pedersen opbygget en maskine, som i princippet kan etablere alle afgrøder, hvor udsåningsmængden ikke overstiger 40 kg pr. hektar.

Afgrøden blæses ned på den løse jord bag Spring-Boarden, og Crosskill-ringe sammenpakker herefter jorden omkring udsæden, så der opnås optimal kapillareffekt.

Hatzenbichlers luftsåmaskine tilbydes med mekanisk- eller elektronisk-regulering af udsædsmængden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Front-Board.

- I takt med udviklingen af store bugserede såkombinationer med integrerede pakke-valser, er behovet for et frontmonteret planerings-redskab steget markant, siger Poul Pedersen.

En af de løsninger, han peger på, er HE-VA"s Front-Board, som er bygget op omkring Spring-Board-tanden ( 80 x 10 mm ).

De kraftige fjedertænder er placeret på to hydraulisk regulerbare buller. Hydraulikken er dobbeltvirkende, og bullernes indbyrdes vinkel indstilles med en spindel.

- Front-Boarden kan udstyres med Spring-Board tænder på begge buller, eller man kan vælge at montere S-tænder ( 45 x 10 ) på den ene bulle og Spring-Board-tænder på den anden, anbefaler Poul Pedersen.

Front-Boarden bæres af to kraftige hjulstel med spindeljustering. Arbejdsbredden starter ved tre meter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ønskes arbejdsbredden øget til fire meter, sker dette blot ved at montere to forlænger-sektioner på hver en halv meter i begge sider. Og som fem og seks meter er Front-Boarden med hydraulisk opklap, der kræver et dobbeltvirkende olieudtag.