Abonnementsartikel

Forsker fra Danmarks jordbrugforskning mener, at svinefoderet i dag tager mere hensyn til grisenes helbred end for blot nogle få år siden

Svinefoderet fra foderstofselskaberne er i dag væsentlig bedre for svinenes sundhed end for bare nogle få år siden. I dag tilbyder selskaberne således en foderstofpille af groftformalet foder, som øger dyrenes resistens imod en række sygdomme.

Det er Bent Borg Jensen, forskningsleder i afdeling for Hysdyrernæring og Fysiologi ved Forskningscenter Foulum, der giver denne positive melding.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For blot tre år siden mente Bent Borg Jensen, at det var nødvendigt med andre meldinger. Da kaldte han det industrielt fremstillede svinefoder for uegnet til svinefoder.

Høj foderudnyttelse

Bent Borg Jensens udiplomatiske bemærkninger om svinefoderet for tre år siden var ment som en provokation, der skulle gøre foderstofselskaberne opmærksomme på, at de havde et problem i forhold til svinenes helbred.

Foderstofselskaberne havde udviklet deres foderpiller til svin specielt med henblik på en så stor tilvækst som muligt pr. foderenhed. Det mål når man bedst ved at fremstille pillerne af fintformalet foder, som giver en hurtig og effektiv fordøjelse, og derved en meget høj foderudnyttelse pr. kilo.

Større sundhed

Bent Borg Jensen og hans forskerkolleger havde imidlertid konstateret, at i de besætninger, hvor der blev fodret med groftformalet foder, havde grisene en langt bedre sundhedstilstand end der, hvor der blev fodret med det fintformalede foder. Dyrene, som blev fodret med de fintformalede piller fra foderstofselskaberne, var således langt oftere angrebet af koli- og ikke mindst salmonellabakterier. Desuden kunne man ved slagtningen ofte konstatere, at de havde lidt af mavesår.

Foderstofselskaberne var dygtige til at fremstille en foderpille, der gav en god tilvækst pr. enhed, og dermed tilsyneladende et godt produktionsresultat, men det var ifølge Bent Borg Jensen sket på bekostning af dyrenes sundhed

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor forsøgte han at vække dem.

Bedre tarmflora

Bent Borg Jensen forklarer, at grunden til, at det er vigtigt med det grovere foder, er, at det har en længere opholdstid i maven. Herved sker der en øget mikrobiel omsætning i mave- og tarmsystemet. Det bevirker, at dyrene får en bedre og sundere tarmflora samtidig med, at der sker en større produktion af organiske syrer. Disse syrer er på en gang bakteriedræbende ved lav pH-værdi og med til at nedsætte pH-værdien. Således er der tale om en selvforstærkende positiv proces.

- Hvis svinene har en sund mave-tarm flora, er der større chance for at holde sygdomme ude af stalden, hvilket er meget vigtigt, da sygdomme meget ofte kommer fra besætningen selv.

Det grovere foder er ifølge Bent Borg Jensen hæmmende over for både koli- og salmonella-bakterier. Desuden medfører det, at der er betydeligt færre grise, som bliver ramt af mavesår.

- Når grisene bliver syge, bruger man jo antibiotika. Derfor vil overgang til groft foder tillige betyde, at der bliver brugt væsentligt mindre antibiotika i svinebesætningerne, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han peger dog på, at man godt kan opnå nogle af de samme fordele ved for eksempel at tilsætte de bakteriehæmmende syrer til foderet.

- Men vi kan jo bedst lide den naturlige måde at klare problemerne på, erklærer han.

Forbedret sig

I de tre år der er gået siden Bent Borg Jensen kom med sin opsang til foderstofselskaberne, har de ikke alene lyttet til hans og forskerkollegernes argumenter, men har i praksis forbedret deres sortiment. De har således lanceret foderpillerne af sammenpresset grovformalet foder som alternativ til de fintformalede piller. Herved får de svineproducenter, der ikke selv magter at fodre med groft hjemmeblandet foder, alligevel en mulighed for at vælge et produkt, der tager hensyn til dyrenes sundhed.

Ifølge Bent Borg Jensen kan svinefoder i pilleform aldrig blive lige så godt som det ægte grovformalede foder, men erfaringerne med grovpillerne har vist, at de er betydeligt bedre for dyrenes sundhedstilstand end de fintformalede piller.

- Vi skal jo også være fair, og sørge for at finde et rimeligt kompromis imellem dyresundhed og de produktionsomkostninger vi pålægger svineproducenterne, siger Bent Borg Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kamp mod salmonella

Det er imidlertid ikke alene Bent Borg Jensens tre år gamle opfordring, der har motiveret foderstofselskaberne til at sadle om.

Tidligere tog man ifølge Bent Borg Jensen ikke salmonellaproblemerne alvorligt. Men den megen fokus på salmonella i de senere år har tvunget både svineproducenter og foderstofproducenter til ikke kun at tænke på tilvækst pr. foderenhed.

- De er også nødt til at tage faren for salmonella seriøst, siger han.

Bent Borg Jensen mener tillige, at en vigtig tilskyndelse til at gøre noget ved problemet har været behovet for et bedre image på dette område.

Men ikke mindst indstillingen fra Landsudvalget for Svin til at der skal trækkes fra i afregningen til svineproducenterne, hvis svinene er salmonella-ramt, når de bliver slagtet, har øget presset for at få foder, der begrænser salmonella i grisene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dette skal ifølge Bent Borg Jensen ses i sammenhæng med, at grisene i Danmark testes så godt for salmonella, at det ikke kan betale sig at levere dyr med salmonella.

Han peger da også på, at salmonella har været et faldende problem i Danmark de senere år.

Yderligere forskning

Bent Borg Jensen er tilfreds med, at foderstofkompagnierne lyttede til ham og kollegerne, således at vi har fået nogle sundere svinebesætninger.

Som forsker stræber han imidlertid efter at få en større indsigt i årsagerne til foderets virkning.

- I dag vil vi godt finde ud af, hvorfor det grove foder giver den bedre mikrobielle omsætning i fordøjelsessystemet, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har stadig kun belæg for, at den gavnlige effekt af det grovere foder gælder for slagtesvin. Vi ved endnu ikke, om det for eksempel også gælder for smågrise. Det er blandt andet derfor, vi fortsat arbejder med at afklare mekanismerne i, hvorfor det grove foder er så meget bedre, tilkendegiver han.: