Svinene bliver som små børn i snevejr, når strømaskinen kører over deres hoveder og overdrysser dem med halm. De rejser sig og strækker trynen i vejret, mens halmen lægger sig på dem. De er tydeligvis glade for den nye strømaskine, som Bernt og Villy Villadsen har investeret i.

Bernt og Villy Villadsen driver I/S Hesselbakken i Havndal en halv snes kilometer øst for Mariager. De har for nylig fået leveret deres nye fuldautomatiske strømaskine fra Mullerup, som skal fungere i den ene af deres nybyggede svinestalde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

SPF-status

Hesselbakken er blevet kraftigt udvidet i forbindelse med, at Bernt Villadsen er gået i kompagniskab med sin far, Villy Villadsen, om at drive gården videre. Villy Villadsen har boet på gården i 70 år.

I forbindelse med etableringen af kompagniskabet blev det besluttet at lægge svinebesætningen om, således at den fik den højst mulige sundhedsstatus. Derfor blev Villy Villadsens tidligere besætning på 100 søer solgt fra, hvorefter far og søn gik i gang med at grundlægge den nye besætning med højeste SPF-status.

I øjeblikket er der 460 søer på Hesselbakken, og planen er, at der skal produceres 11.000 30 kilos grise om året. Heraf vil Bernt og Villy Villadsen selv fede halvdelen op, mens de vil sælge den anden halvdel.

Strøning programmeres

Den automatiske strømaskine har Bernt og Villy Villadsen købt til en af de store nye svinestalde på Hesselbakken. Maskinen er så ny, at den blot er nummer tre i en nyudviklet serie af strørobotter, der er solgt fra Mullerup.

Strørobotten er i det ydre meget lig en almindelig strømaskine, hvor halmen spredes med håndkraft. På strørobotten er den menneskelige arbejdskraft imidlertid erstattet af elektronik og mekanik til fremføring og spredning af halmen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I tilgift giver elektronikken mulighed for at programmere maskinen til at køre strøomgange på bestemte tidspunkter op til seks gange i døgnet.

Bernt Villadsen viser, hvordan han indkoder strørobotten på det lille panel, der sidder i den ene ende. Ikke alene kan han indstille maskinen til at strø med de tids-intervaller, han har sat sig for, men han kan også programmere den til for eksempel at strø seks gange i den første sti, fire i den anden og fem i den tredje.

- Hvor mange gange jeg indstiller den til at strø i hver sti, afhænger af hvor mange grise, der er i hver sti og det forskellige behov for strøelse, det giver, siger han.

Letter arbejdet

Bernt ogt Villy Villadsen sætter pris på den nye strømaskine, fordi den både sparer arbejdstimer og på nogle områder gør arbejdet bedre, end de selv kan med håndkraft.

- Det er ikke et spændende arbejde at stå og sprede halm i 20 minutter hver dag, siger Bernt Villadsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den tid sparer vi nu med strørobotten. Den automatiske tidsprogrammering medfører tillige, at vi nu kan strø op til flere gange i døgnet, hvilket der ikke var tid og overskud til før. Det betyder også, at vi kan sprede halmen mere jævnt og tilpasset de enkelte stier. Derved får vi også en besparelse i halmforbruget.

Egentlig er strørobotten beregnet til snittet halm, men Bernt og Villy Villadsen bruger usnittet halm, som de altid har gjort.

- Den snittede halm er dobbelt så dyr som den usnittede, derfor holder vi os til den usnittede.Tromlerne, der smider halmen, kan ganske vist køre lidt trægt med den usnittede halm, men så piller vi det bare ud med hænderne, forklarer Bernt Villadsen.

Problemer

Strørobotten på Hesselbakken kan dog ikke sige sig fri for at have haft nogle startvanskeligheder.

- Det er galt med stedsansen. Den kan ikke finde rundt i de skinner, der er til den i loftet. Derfor når den ikke over i hele den ene side af stalden, siger Bernt Villadsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er godt nok træls at stå her, og den så ikke virker. Men vi var nu forberedt på, at der kunne blive nogle indkøringsvanskeligheder, når det blot var den tredje maskine vi købte. Og det er vores indtryk, at Mullerup gør, hvad de kan for at udbedre fejlene.

Tilfredse grise

Bernt Villadsen viser, at man også kan starte strørobotten manuelt. Han sender den store gule maskine ud på en køretur over den halvdel af stalden, hvor skinnerne vil makke ret.

Den kører i et sindigt tempo, mens halmballerne bid for bid bliver presset frem igennem den. Tromlerne i enden æder halmen ud af ballerne og strør den ned over de tilfredse grise. I enden af stien stopper den op og ligesom tænker, at søerne var så glade, at de skal have en tur mere. Lige så sindigt går det den anden vej, og lige så tilfredse virker grisene igen, mens der bliver lagt endnu en frisk måtte ud til dem.: