Med en rekordomsætning på 1,3 milliarder kroner og et resultat på godt 35 millioner kroner før skat fortsatte HedeDanmark i 2011 de seneste syv års positive udvikling.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det sker, "trods betydelige investeringer i udvikling af organisationen og usædvanligt ugunstige vejrforhold gennem 2011", oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

- Resultatet for 2011 er meget tilfredsstillende, da forretningen har været udfordret af dårlige vejrforhold, og der er gennemført større organisationsændringer, som skal udvikle HedeDanmark yderligere, så HedeDanmark kan fortsætte de seneste mange års sunde og stabile udvikling, siger bestyrelsesformand Ove Kloch.

Mild vinter og våd sommer kostede dyrt

I forhold til 2010 er der realiseret en mindre tilbagegang i resultatet - overskudsgraden faldt fra 3,7 til 3,0 procent.

Ifølge HedeDanmark skyldes det dels en øget priskonkurrence men især, at november og december måned 2011 blev usædvanligt milde - med meget lav aktivitet inden for vintertjeneste.

Derudover blev året præget af, at perioden fra juni til august var den næstmest nedbørsrige sommer siden 1874. Samlet vurderer HedeDanmark, at alene disse vejrmæssige forhold har påvirket resultatet for 2011 negativt med mellem 6 og 9 millioner kroner i forhold til året før.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fokus på vækst

Ultimo 2011 gennemførte HedeDanmark en større organisationsændring med henblik på blandt andet at skabe øget kundefokus samt optimere en række forretningsprocesser og fremme videndeling på tværs af organisationen.

De organisatoriske tiltag er gennemført samtidig med, at HedeDanmark har overtaget en række små og større anlægsgartnervirksomheder i Jylland samt på Fyn og Sjælland.

Eksempelvis indgik HedeDanmark en købsaftale med Sjællands største anlægsgartner-virksomhed, Skælskør Anlægsgartnere, der har cirka 300 medarbejdere.

Satser på det offentlige marked

I 2011 vandt HedeDanmark også flere større udbudsopgaver inden for pleje og vedligeholdelse af grønne områder i en række af landets kommuner. I forbindelse med overtagelsen af de kommunale opgaver overdrages samtidig et større antal medarbejdere til HedeDanmark.

- HedeDanmark har i det forgangne år positioneret sig solidt på det offentlige marked, og vi er i fuld gang med integrationen af en række opkøbte virksomheder. Samtidig har vi styrket vores organisatoriske platform, så vi er klar til yderligere vækst de kommende år, siger administrerende direktør Carsten With Thygesen og fortsætter:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det offentlige marked udgør et stadig mere interessant område for HedeDanmark. Ikke mindst lokale politikere er blevet mere opmærksomme på, at de kan sikre mere velfærd for skattekronerne ved at overlade drift og vedligeholdelse af veje, parker, plæner og andre grønne områder til private operatører.

Venter fremgang i 2012

I 2012 forventer HedeDanmark at realisere en omsætning i størrelsesordenen 1,6 milliarder kroner i 2012.

Samtidig satser selskabet på at opnå et resultat, der overstiger det historisk gode resultat for 2010, som viste et resultat før skat på godt 39 millioner kroner.