Abonnementsartikel

Bioscan kom ud af regnskabsåret med et underskud på 59 mio. kr. og fylder nu ny kapital på tanken

Bioscan har netop afleveret et urevideret årsregnskab til København Fondsbørs, og det er ikke opmuntrende læsning for selskabets aktionærer.

Således fik virksomheden i 2001 et underskud på 58,7 mio. kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som årets omsætning på 26,5 mio. kr. og næsten en tredobling af underskuddet i forhold til 2000. Koncernens likvide beholdning er i regnskabet opgjort til 29.000 kr. ved udgangen af 2001 mod 20,2 mio. kr. året forinden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Resultatet er utilfredsstillende og dårligere end forventet, skriver Bioscan i meddelelsen til Fondsbørsen og begrunder dette med flere forhold:

Flere årsager

Ny strategi

I løbet af 2001 har Bioscan ændret sin forretningsstrategi, og selskabet vil ikke længere finansiere og drive Biorek-anlæg, men alene sælge og servicere anlæg.

Kommende partnere skal have styrke til selv af markedsføre Biorek-teknologien og varetage finansieringen på de markeder, hvor de har licens.

Oveni disse udefrakommende ulykker har Bioscan lidt tab som følge af intern uro.

Således skriver selskabet i meddelelsen til fondsbørsen, at der er lidt betydelige tab i 2001, og at flere projekter er tabt eller udskudt, på grund af den negative presseomtale, der fulgte efter intern uro i bestyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En anmeldelse til bagmandspolitiet fra et tidligere bestyrelsesmedlem af selskabets formand og administrerende direktør for overtrædelse af lov om værdipapirhandel §35 medførte megen presseomtale, men grundige undersøgelser førte til, at såvel bagmandspoliti som statsadvokat frafaldt sagen, skriver Bioscan.

Tilfører ny kapital

For at lette på den likviditetsmæssigt pressede situation vil Bioscan udstede op til 1.150.000 nye aktier à fem kr. til ni kr. pr. aktie. Det svarer til en udvidelse af aktiekapitalen på op til 10 procent.

Pengene skal blandt andet bruges på det nordamerikanske marked, hvor Bioscan arbejder på flere forskellige projekter.

Kapitalforhøjelsen sker ved en rettet emission og er primært henvendt til nuværende aktionærer, samarbejdspartnere og udenlandske investorer. Den forventes gennemført inden medio april 2002.

At det har spidset til i løbet af det seneste regnskabsår vidner årsregnskabsmeddelelsen til Københavns Fondsbørs om.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selskabet er i en meget stram likviditetsmæssig situation og har i en periode ikke kunnet indfri mellemværender rettidigt, skriver Bioscan således i meddelelsen.

Forventer balance i 2002

Bioscan vurderer selv, at den værste tid er overstået.

- Det forventes, at der i de kommende år vil være en betydeligt forbedret indtjening i selskabet, som vil medvirke til en styrkelse af kapitalgrundlaget.

- For 2002 forventes et resultat på cirka 0 og for de følgende år et betydeligt forbedret resultat og en øget likviditet i takt med et øget aktivitetsniveau og øgede royaltyindtægter, skriver Bioscan i sin årsregnskabsmeddelelse.

Regnskabet forventes revideret og færdigt den 21. maj 2002, og der afholdes generalforsamling den 30. maj.Foto: