Abonnementsartikel

Chefer i rådgivningstjenesten giver deres bud på den ideelle opbygning af rådgivningen

Hvis den administrerende direktør for Landbrugets Rådgivningscenter (LR) i dag skulle bygge rådgivningsbranchen op fra bunden, ville den grundlæggende komme til at ligne det eksisterende system.

- Vi har faktisk været den øvelse igennem i forbindelse med udviklingen af partnerskabsmodellen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det grundlæggende princip, vi har med to lag, er rigtigt, og det andet grundlæggende princip med frivillighed, som man også ser hos flere butikskæder, hvor hver enkelt forretning frivilligt er med, er også rigtigt, mener Frank Bennetzen.

For ham er den optimale løsning derfor at styrke denne model.

- Den toleddede rådgivning skal udbygges, så vi bliver endnu bedre til at udnytte ressourcerne. Hvilke elementer, vi skal lægge mest vægt på, kan man så drøfte. Og det vil vi gøre med de lokale centre indtil august, hvorefter vi vil samle lederne i rådgivningen og derefter skrive en handlingsplan, så vi kan iværksætte partnerskabet i begyndelsen af næste år, siger Frank Bennetzen.

En enhed

Torben Flinch, centerdirektør for Nordvestsjællands Landbocenter, mener, at den optimale model ville være en enhedsorganisation.

- Den skal være landsdækkende i regi af Landboforeningerne ud fra den betragtning, at jeg ser vores primære konkurrenter som private rådgivere og revisionsfirmaer, siger Torben Flinch.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med det nuværende system in mente taler Torben Flinch derfor for mere centralisering.

- Det optimale er en stærkere centralisering på nogle ledelsesfunktioner. Og en stærkere centralisering på koordineringen af rådgivningen. Ved at centralisere beslutningskompetencen kan man etablere større enheder end i dag.

- Dermed kan man samle rådgiverne i nogle branchelignende enheder og lave storkunde-afdelinger på brancheniveau for produktionsgrenene, hvor den faglige kompetence er samlet.

- Samtidig kan man bibeholde et net af lokale, mindre kontorer med dag til dag rådgivning, regnskabsføring og service til landmændene. Det er min vision, siger Torben Flinch.

En paraply

Gunnar Fink har siddet med i den inspirationsgruppe, som har været med til at lave partnerskabsmodellen, og han mener grundlæggende, at det er en god idé at rykke tættere sammen i rådgivningen. Både mellem de lokale centre og i forhold til LR i Skejby.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal have fat i stordriftsfordelene.

- Skulle vi bygge tingene op fra bunden i dag ville jeg foreslå et landsdækkende rådgivningsselskab. Men med det udgangspunkt, vi har, mener jeg, at centre med samme værdigrundlag fremover skal arbejde tættere sammen, så vi får en større geografisk dækning.

- Jeg forestiller mig en KPMG-model, hvor der er en paraply med flere centre under, der samarbejder, siger Gunnar Fink.

Mindre papirarbejde

Mængden af serviceopgaver, som for eksempel at udfylde EU-ansøgningsskemaer, er på retur, og i takt med at EU-støtten udfases, må dette arbejdsområde forventes at blive mindre, vurderer Gunnar Fink.

- I og med at landmænd er bedre uddannede, har pc og er online, bliver en hel del af disse serviceopgaver allerede løst på anden vis. Fremover skal vi måske være færre medarbejdere på serviceområdet, men flere på rådgivningsområdet i bred forstand, vurderer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gunnar Fink forestiller sig større udbredelse af en dansk version af den amerikanske model, hvor rådgivningstjenesten eksempelvis laver en kontrakt med en landmand, der vil til at etablere en svineproduktion, og forestår gennemførelse lige fra diskussion af målsætning og ide-skitse til aflevering efter endt indkøring – for eksempel to år efter.

- Det bliver en meget mere integreret og sammenhængende rådgivning, end den vi har i dag. Det vil være kravene fra fremtidens landmænd, siger Gunnar Fink.

Ingen patentløsning

På spørgsmålet om, hvordan rådgivningstjenesten skulle se ud, hvis man i dag gik i gang med at bygge den op fra bunden, svarer Henning Krabbe, direktør for LandboNord:

- Jeg har ingen patentløsning, men jeg tror, at man ville gøre det på en anden måde end i dag.

- Måske skulle vi hente konsulenter ind udefra til at kigge på det. Vi bruger altid vores egne, men spørgsmålet er, om det er godt nok, eller om vi tænker for lukket, siger Henning Krabbe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener, at der er mange gode tanker i partnerskabsmodellen, men understreger samtidig, at det er svært at tage stilling til den, fordi det konkrete indhold endnu ikke er fastlagt.

- Men spørgsmålet er, om partnerskabet går langt nok, siger Henning Krabbe.Foto: