Abonnementsartikel

Voldsom stigning i canadisk svineproduktion

Canadierne satser på en markant stigende svineproduktion og dermed øget eksport, oplyser Danske Slagterier.

Antallet af slagtninger lå i 2000 på ca. 20 millioner svin og en levende eksport på knap 4,5 millioner svin. Allerede i år ventes produktionen at nå op på ca. 30 mio. svin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danske Slagterier forventer, at dansk svineproduktion må forudse en stigende konkurrence fra canadiske svineeksportører de nærmeste år.

Alene i årene fra 2000 til 2007 forventer canadierne en vækst i deres svineeksport på 70 pct. Den øgede eksport vil især rette sig mod de asiatiske markeder, hvor Danmark traditionelt har haft et godt fodfæste.

Lavere produktivitet

Den canadiske produktivitet i såvel primærlandbrug som forædlingsvirksomheder er fortsat markant under den danske, men der er en målrettet indsats i gang for at nå op på dansk niveau.

- Hvis - og når det sker, vil konkurrencepresset blive endnu større, idet canadiske producenter så vil kunne presse deres priser yderligere og samtidig levere kvaliteter og udskæringer, der ligger på niveau med de danske, mener Danske Slagterier.

- Der sker i øjeblikket en koncentration af produktionen på færre meget store svinefarme. Det gennemsnitlige antal svin pr. farm er som følge heraf steget fra godt 300 i 1990 til nu over 1.100. Det er navnlig i provinserne Manitoba, Saskatchewan og Alberta samt i Quebec væksten tager fart.