Abonnementsartikel

Økologerne må kun dyrke visse sorter af samme afgrøde samtidig, når de både har økologisk og ikke-økologisk avl på bedriften

I februar trådte nye EU-regler om parallelavl i kraft på økologiområdet. Hidtil har det været muligt for en økolog at dyrke samme afgrøde både økologisk og ikke-økologisk, når der blot ikke var tale om samme sort.

De nye regler foreskriver, at samme sort af samme afgrøde kun må dyrkes, såfremt sorterne let kan skelnes fra hinanden, skriver Plantedirektoratet i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nye regler trådte i kraft den 18. februar 2002, og gælder for kornafgrøderne hvede, byg, havre og rug.

Overgangsordning

Der er dog etableret en overgangsordning for byg og hvede, sådan at forskellige sorter af disse afgrøder kan dyrkes parallelt økologisk og ikke-økologisk frem til og med høst 2002 efter de gamle regler. Havre og rug følger de nye regler.

Hvis en økolog køber eller forpagter ny jord efter den 15. maj 2002 gælder de nye, skærpede regler for parallelavl.

- Økologen, der ønsker at købe en konventionel mark med hvede eller byg, og som samtidig selv har økologiske marker med hvede eller byg, må så sørge for, at afgrøden fjernes, før han overtager marken, siger Rasmus Eriksen fra Plantedirektoratet.

Han mener, at det ikke bliver muligt at opnå dispensation på dette punkt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fremover

Fra og med den kommende dyrkningssæson er der ikke mulighed for at dyrke sorter af samme afgrøde, medmindre disse let kan adskilles med den kendte teknologi.

For byg er der mulighed for at skelne mellem forskellige grupper af sorter ved hjælp af analyser, som laboratorier kan udføre.

Der kan således drives parallelavl med byg, hvis landmanden kan dokumentere, at sorterne vitterlig er forskellige.

Plantedirektoratet har en oversigt over de sorter af byg, der kan bestemmes via en analyse, og oversigten kan man finde på internettet på adressen www.pdir.dk. Her kan man også finde reglerne.

Hvis reglerne overtrædes i den kommende dyrkningssæson, vil den økologiske afgrøde blive nedklassificeret og dermed være konventionel.