Fredag den 19. april 2002 meddelte Miljøstyrelsen, at den med øjeblikkelig virkning godkendte ukrudtsmidlet Lexus, som markedsføres i Danmark af DuPont.

Midlet tilhører gruppen af minimidler, og aktivstoffet er ligesom i midlerne Express og Ally en sulfonurea-gruppe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lexus kan anvendes i vinterhvede både forår og efterår, og det virker både mod græsukrudt og tokimbladet ukrudt.

Blandt de arter, som bekæmpes effektivt, er agerrævehale, vindaks, kamille, tvetand, hyrdetaske, valmue, kornblomst og korsblomstrede arter (spildraps, agerkål m.fl.).

Lexus er afprøvet ved Danmarks JordbrugsForskning, og det har været med i Landsforsøgene under Landskontoret for Planteavl udover DuPonts egne forsøg.

Lexus kan om nødvendigt og afhængig af den aktuelle forekomst af ukrudtsarter blandes med andre midler såsom Stomp om efteråret eller Ally om foråret.

Lexus vil først blive markedsført i Danmark fra det kommende efterår. Midlet har været solgt i England og Tyskland de seneste par år.