Høje effekter mod de væsentlige svampesygdomme har gjort Folicur til et af de mest anvendte svampemidler i hvede. Udover en effektiv bekæmpelse udgør Folicur en fleksibel løsning, idet produktet kan anvendes i hveden på alle aktuelle vækststadier, alene eller i blanding med andre svampemidler.

Ved den første svampebehandling kan Folicur typisk anvendes alene mod meldug, gulrust og som led i en strategi mod septoria.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En tankblanding af lige dele Folicur + strobilurin vil være det oplagte valg til aksbeskyttelsen.

Forbedrer effekten

Gennem de seneste sæsoner har Folicur + Amistar været den mest anvendte løsning i mange hvedemarker. Folicur kan forbedre effekten mod meldug og rustsygdomme i forhold til Amistar alene. Desuden forstærkes den helbredende virkning mod septoria.

Fusariumsvampe i korn har været meget omtalt de seneste år. I forbindelse med fugtige forhold under blomstringen kan flere arter af Fusarium forårsage produktion af toksiner på kornet. Blandt svampemidlerne på det danske marked har Folicur den bedste virkning mod aksfusarium.

En lang række forsøg ved Landbrugets Rådgivningscenter og Danmarks JordbrugsForskning (DJF) kan anvendes til illustration af, at en tankblanding med Folicur + strobilurin har givet en bedre bekæmpelse af septoria end et af midlerne alene. Denne tendens bekræftes af DJF-forsøgene fra de to seneste år.

Ved at betragte betydningen for udbyttet i 59 sammenlignelige forsøg i perioden 1998-2001 fremgår det, at der som gennemsnit blev opnået et bruttomerudbytte på 12,5 hkg/ha for såvel Folicur + Amistar som strobilurinet anvendt alene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved at benytte tankblandingen opnås både en bedre effekt over for septoria og forstærket virkning mod meldug og gulrust.

I kraft af prisforholdene mellem de to produkter vil tilsætning af Folicur med tilsvarende nedgang i dosering af strobilurin ydermere give en billigere løsning.

Kend egenskaberne

Når det er slået fast, at man ønsker tankblandingen i svampestrategien, må man overveje blandingsforholdet mellem Folicur og strobilurin.

I mange markforsøg har udgangspunktet været lige dele af de to produkter. Det kan være af betydning at vide, om det under visse forhold er fornuftigt at øge den ene komponent på bekostning af den anden.

Til vurdering af det bedste blandingsforhold må blandt andet midlernes egenskaber tages i betragtning. Her kan nævnes Folicurs bredere effekt mod væsentlige hvedesygdomme og strobilurinernes velkendte forgrønnende effekt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Disse forhold skal vurderes i forhold til udviklingen af afgrøde og sygdomme samt behovet for virkningstid af den pågældende svampesprøjtning.

I 2001 gennemførte DJF to forsøg, der netop kan anvendes til at belyse påvirkningen af effekten på septoria og merudbytte ved varierende blandingsforhold af Amistar og Folicur. Ved bedømmelse af relevante doseringer til bekæmpelse af septoria, det vil sige maksimalt 0,5 i behandlingsindeks, må det konkluderes, at også her taler såvel bekæmpelseseffekt som merudbytte for en blandingsstrategi.

En interessant observation i disse to forsøg er, at udbytterne har været bedre for 0,25 Folicur + 0,125 Amistar i forhold til en løsning med samme totale mængde produkt og overvægt af Amistar. Det kan tolkes som et udtryk for, at der er tale om en vis fleksibilitet for doseringerne af de to produkter i blanding.

Dette kunne føre til spekulationer, om tilsætning af en større mængde Folicur vil kunne sænke doseringen af strobilurin. Imidlertid skal det understreges, at der her er tale forsøg i et enkelt år med moderate angreb af septoria.

Årets strategi

Folicur + Amistar i lige dele er fortsat den tankblanding til bekæmpelse af septoria, der er bedst belyst i de seneste års officielle forsøg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Afprøvningerne i 2001 tyder på, at denne strategi fortsat må betragtes som et indlysende valg i bestræbelserne på at opnå gode resultater i hvede.

Godkendelsen af Comet til denne sæson giver mulighed for at anvende Folicur i blanding med endnu et produkt i gruppen af strobiluriner.