Abonnementsartikel

Vejrguderne holdt hånden over AgriMark, der tiltrak 6.300 besøgende, som fik mange faglige indtryk med hjem

Lige til sidste øjeblik så det ud, som om vejrguderne var indstillet på at sende AgriMark hen, hvor pløret er værst, og hvor maskinerne næppe kunne køre. Men sådan gik det ikke, trods den relativt stive jord på det meste af de 100 hektar på Aldumgård nær Hedensted.

Vejrguderne forbarmede sig, og belønnede den store indsats, som arrangørerne og udstillerne havde gjort for at give gæsterne en god oplevelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og gæsterne kom i rigt mål – tæt ved 6.300 besøgende var der, fra AgriMark startede fredag morgen den 3. maj og sluttede lørdag eftermiddag den 4. maj. Det gav også de 55 deltagende firmaers og organisationers ansatte travle timer med at vise deres formåen frem.

Kraftig såkombination

- Stor kapacitet og mulighed for at arbejde i både pløjet og minimalt bearbejdet jord er et krav, som stadig flere planteavlere og maskinstationer stiller, siger Michael Sørensen, Maskinhandler Indkøbsringen (MI).

- Til det behov har vi Fastliner-serien, der er specielt tilpasset danske forhold.

De tre modeller med arbejdsbredder på tre, fire og seks meter er alle bugserede, og de er derfor også nemme at transportere sikkert på landevejen. De tre modeller med arbejdsbredder på tre, fire og seks meter er alle bugserede, og de er derfor også nemme at transportere sikkert på landevejen.

Forrest kommer en hydraulisk planérplanke, herefter kommer bølgede skiveskær, der bearbejder jorden grundigt uanset, om den er pløjet eller ikke.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter denne bearbejdning kommer en genpakning, som kan ske med forskellige typer af valser afhængig af de aktuelle jordbundsforhold.

- Selve såningen sker med dobbelte skiveskær individuelt ophængt, og efter placering af udsæden trykkes sårillen til med et hjul, som også regulerer dybden, forklarer Michael Sørensen.

Venta-såenheden er pneumatisk, og såkassen rummer på de to mindste modeller 2.000 liter og på den store 4.000 liter.

- Der er også en model på vej med en arbejdsbredde på otte meter, siger Michael Sørensen.

Arbejdshastigheden er fra syv til 15 km i timen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nyudviklet kombi såsæt

Helt frisk og aldrig vist før var Kuhn Combi – Integra såsættet, som MI har fået udviklet specielt til det danske marked. Integra fås i to arbejdsbredder på enten tre eller fire meter.

- Begge modeller er udstyret med en hydraulisk justérbar lamelplanke og med Super Q harvetænder, der er monteret på tre rækker buller.

- Efter harvedelen kommer en T-ringsvalse, som genkomprimerer såbedet før slæbeskærene, der er individuelt ophængt, forklarer Michael Sørensen.

Indstilling af skærtrykket sker med spindler, og udsædsmængden kan trinløst reguleres fra 1,5 til 450 kg pr. hektar.

Til overvågning er Combi – Integra udstyret med Hector 3000 tramliner, der viser indhold i såkassen, måler arealet, viser fremkørselshastigheden og en række andre funktioner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tre meter-udgaven vejer cirka to tons og fire meter-udgaven vejer knap 2,5 tons. Hertil kommer udsæden, og som standard er såkassen på 800 liter, man kan opbygges til 1.200 eller 1.600 liter.

Prisbelønnet såteknik i marken

På Agromek 2002 modtog Dalbo AXR-H Dischdrill 400 prisen for bedste maskine inden for kategorien jordbearbejdning.

I Hedensted kunne publikum se den prisbelønnede maskine i sit rette element og tale med en erfaren bruger af maskinen.

Gårdejer Hans Henrik Mols, Jelling, er én ud af tre landmænd, som har fået en Dischdrill leveret her i foråret.

- Vi har tilsået godt 100 hektar med maskinen, og resultatet ser foreløbig lovende ud. Der er udelukkende kørt i pløjet jord, og tallerkenharven er mest blevet brugt til at jævne og pakke jorden. Fremspiringen er fin, og indtil videre er jeg udmærket tilfreds med maskinen, lyder kommentaren fra Hans Henrik Mols.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dalbo præsenterede desuden en ny generation fuldbredde jordpakkere til montering i traktorens frontlift. For at få en kraftigere pakning af jorden imellem traktorens hjul er de midterste ringe i pakkeren 10 centimeter større i diameter end de øvrige ringe.

Fuglen flyver igen

Efter en mindre krise, hvor blandt andet salgsorganisationen blev omstruktureret, er Rabe med den velkendte fugl i logoet tilbage og demonstrerede et bredt program redskaber.

Rabe Firebird er navnet på en hel ny generation stubharver til såvel traditionel som reduceret jordbearbejdning.

Harven er bugseret og leveres med arbejdsbredder på tre, fire, seks og ni meter. At der er tale om et kraftige redskaber underbygges af firmaets anbefaling på 150 heste som trækkraft til de mindste modeller.

Harven er forrest forsynet med en række skiveskær, som foretager den første bearbejdning af jorden. Herefter følger fire rækker kraftige tænder med vingeskær, der opblander planterester og jord, og sluttelig jævnes jorden af med endnu en tallerkenrække, inden den pakkes af en valse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Valsen er en speciel tung type, som resulterer i en ensartet pakning, hvor der er god kontakt imellem jord og planterester, og dermed en hurtig omsætning af planterester, forklarer Tage Zacho, der er Rabes bindeled til forhandlere og kunder her i landet.

Kort og kompakt

Lemken Rubin 9 er en ny generation af kompakte tallerkenharver fra den tyske producent.

I modsætning til traditionelle tallerkenharver, hvor tallerkenrækkerne er monteret enten i X eller V form, arbejder de to rækker tallerkener på Rubin 9 fuldstændigt parallelt og med en afstand på kun 110 centimeter mellem de to rækker.

Tallerkenerne, som har en diameter på 610 millimeter, er individuelt affjedrede med spiralfjedre og kan derved undvige jordfaste sten og lignende.

Tallerkenernes jordsøgning opnås via en 20 graders skråstilling og en 15 graders skærevinkel. Harven dybdegang kontrolleres af én eller flere valser bag på harven.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- De to efterharver, som er monteret bag tallerkenrækkerne, sikrer en jævn opblanding af jord og organisk materiale i det bearbejdede muldlag. Harvens egenskab til at arbejde konstant i selv relativt beskedne dybder på 5 – 10 centimeter og til at efterlade jordoverfladen fuldstændig jævn, gør den velegnet til både at traditionel og reduceret jordbearbejdning, siger Anders Brun Rasmussen fra den danske importør, JF-team Danmark.

Rubin 9 produceres med arbejdsbredder fra tre til syv meter og leveres både som ophængte og bugserede redskaber.

Satellitstyret jordbearbejdning

GPS og styring via satellit er ikke længere forbeholdt mejetærskere og gødningsspredere. Hos Brøns Maskinforretning, som importerer Amazone, demonstrerede man harven Centaur, der på udstillingen Agritechnica 2001 fik en sølvmedalje for et system til differentieret jordbearbejdning.

Centaur er et multifunktionelt redskab til jordbearbejdning, hvor arbejdsdybden og behandlingsintensiteten løbende kan reguleres i forhold til jordens bonitet. Reguleringen kan enten foretages af føreren, eller den kan ske automatisk via satellit.

- Ved hjælp af bærevalser foran og bag på redskabet er der mulighed for, at regulere arbejdsdybden på tandsektionen meget præcist. De kraftige tænder er monteret i fire buller med stor afstand imellem de enkelt tænder og tandrækker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Afhængig af opgave kan tænderne monteres med smalle skær eller brede gåsefodsskær med fuld gennemskæring, forklarer Dan Hamann, Brøns Maskinforretning.

Efter først at være blevet bearbejdet af harvesektionen blandes jord og planterester til slut af to rækker hultallerkener, før det pakkes til af en kileringvalse.

- Kileringvalsen pakker jorden meget hårdt i riller, hvor ukrudtsfrø og spildkorn får optimale betingelser for hurtig fremspiring. På grund af stribepakningen efterlades en del af marken også med en uberørt overflade, som forhindrer jorden i at slæmme til, siger Dan Hamann.

Sår i striber

For de økologiske planteavlere er kvælstoffet et plantenæringsstof, som det er svært at få nok af. En af metoderne til at sikre tilstrækkeligt med kvælstof er en samdyrkning af kløver med en kornafgrøde – og her kommer CMN Stripe-seeder ind i billedet som en oplagt mulighed.

Ideen og dermed funktionen er, at der udsås korn i en allerede etableret kløverbestand, sådan at kløver leverer kvælstof til kornafgrøden.

En fræser bearbejder 20 ud af 25 cm, og skiveskær sår korn midt i den fræsede stribe, mens de sidste fem centimeter stadig er dækket af kløveren. Fræsedybden bestemmes af en tandpakkervalse.

CMN Maskintec tilbyder to modeller – ST 300 og ST 400 – der har arbejdsbredder på henholdsvis tre og fire meter.

Som såenhed kan man vælge alle typer såmaskiner, men CMN har også udviklet en elektronisk såmaskine.

Mekanisk bekæmpelse af ukrudt

CMN Maskintec tilbyder ukrudtshaver, som firmaet kalder flex-weeder. Der er tale om 10 forskellige modeller, som har arbejdsbredder fra to til 12 meter.

Tænderne er lige, og de er ophængt i sektioner af en meters bredde. Hældning i forhold til jordoverfladen kan justeres trinløst fra lodret til 45° bagud. Dermed kan harven også indstilles til de aktuelle forhold – det vil sige afgrøde og jordbundsforhold.

Flex-weeder er desuden konstrueret, så den både kan arbejde i rækkeafgrøder og bredsåede afgrøder.

Hvis der skal udsås frø eller græs i forbindelse med den sidste strigling, tilbyder CMN Maskintec et frøsåudstyr, som er baseret på firmaets egen pneumatiske såmaskine.

Rumindholdet er 110 liter, og der er mulighed for at vælge mellem 80 gearindstillinger for valg af udsædsmængde.

Udsåningen sker via prelleplader, der sender frøet ud foran harvens tænder, så det bliver tildækket umiddelbart.