Hvor der er heste, er der piger.

Det er også noget, der gør sig gældende på Lyngby Landbrugsskole ved Roskilde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skolen er ifølge forstander Carl Johan Kaalund den landbrugsskole i landet, der har den største søgning af piger. Cirka en tredjedel af skolens nuværende elever.

En af de vigtigste grunde til, at der er så mange piger på Lyngby Landbrugsskole, mener han, er, at skolen har valgt heste som et af dens væsentligste fokusområder.

Beliggenheden tæt på København betyder, at egnen er præget af store planteavlere i modsætning til de store husdyrproducenter i andre dele af landet. Men den betyder også, at der er mange rideskoler i regionen, og det har skolen taget bestik af, erklærer Carl Johan Kaalund.

- De elever, der vælger at arbejde med heste, kan enten specialisere sig i heste eller uddanne sig til at kunne varetage driften af en virksomhed, der har med heste at gøre, for eksempel rideskoler og hestepensioner, forklarer Carl Johan Kaalund.

Den formiddag, vi besøger Lyngby Landbrugsskole, er der dog ikke mange heste at finde i staldene. I stedet er de lukket ud på markerne omkring skolens landbrug, Svanemosegård.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ældste Landbrugsskole

Skolens navn antyder en forbindelse til en af Københavns nordlige forstadskommuner, hvilket da også bekræftes af dens historie.

Lyngby Landbrugsskole blev grundlagt i Kgs. Lyngby i 1867. Det var den første landbrugsskole i Danmark, der primært skulle fungere som skole, som vi kender det i dag.

I 1958 flyttede skolen til Ullerødgård ved Hillerød, for endelig i 1974 at flytte til den nuværende beliggenhed på Ledreborg Allé ved Roskilde.

I overensstemmelse med skolens lange historie bygger læreplanen ifølge Carl Johan Kaalund på mange af de traditionelle dyder, hvor der for eksempel er meget praktik med dyrene. Ligeledes satser man på at opnå gode produktionsresultater.

Samtidig forsøger skolen at undgå at hænge fast med træskoene i gammelt mudder. Således er skolen udbygget med EDB-faciliteter, hvor eleverne kan arbejde med de nyeste elektroniske planlægnings- og arbejdsredskaber inden for landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skolen tilbyder alle grene af landmandsuddannelsen.

Fuldfoder til kvæget

Der er tre medarbejdere, som passer Svanemosegårds dyr samtidig med, at de tager sig af de elever, der er i praktik i staldene. De sørger for, som en af deres opgaver, at de 44 køer i bindestalden får rigeligt med fuldfoder af blandt andet majsensilage og roer.

Carl Johan Kaalund fortæller, at fodringen med fuldfoder giver et bedre produktionsresultat.

- Roerne er for eksempel meget velsmagende, hvilket betyder, at køerne æder med vellyst. Da roerne også har en meget stort foderværdi, betyder fodringen med dem, at køerne får en bedre ydelse. Det samme gælder for majsensilage, som tillige er en sikker afgrøde, forklarer Carl Johan Kaalund.

Velfærdspris

For søerne i transponderstalden har man til gengæld bestræbt sig på, at det skal være så rart som muligt. Her betyder den computerstyrede fodring, at søerne fodres individuelt, og at de i øvrigt kan bevæge sig frit rundt. Staldarealet er nærmest indrettet som et lille landskab i forskellige niveauer og med en meter høje betonmure, der med åbninger imellem deler stalden ind i forskellige områder, hvor søerne enten kan søge det store fællesskab eller lidt fred og ro bag murene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Søerne har indrettet deres toilet i bunden af stalden, således at der er rent og behageligt i den øvrige del af stalden, hvor der er strøet med rigeligt halm.

For bare syv år siden var dette en ganske usædvanlig type stald, forklarer Carl Johan Kaalund.

- I 1995 fik vi årets velfærdspris, fordi det, vi havde lavet her, var den en af de første løsdriftsstalde til søer i Danmark. Allerede en fire-fem år efter bygger næsten alle producenter løsdriftsstalde, siger Carl Johan Kaalund.

Ny type elever

Antallet af elever på Lyngby Landbrugsskole svinger hele tiden mellem cirka 120 og 200, fordi der løbende er hold, der starter og slutter.

Carl Johan Kaalund mener, at lærerne på skolen underviser med megen entusiasme og engagement.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi underviser vores kollegaers børn. Derfor føler vi et særligt ansvar, siger han.

Der er dog blevet færre og færre af hans kollegaers børn igennem årene og dermed flere og flere elever med en ikke landbrugsmæssig baggrund. Det betyder, at de ikke har den rutine fra landbruget, som tidligere var dominerende på skolen. Derfor skal der ifølge Carl Johan Kaalund i dag gøres en særlig indsats af lærerne og praktiklandmændene for at bibringe den nye type af elever en grundlæggende indsigt i landbrugserhvervet.

Forskellige motiver

Skolen og erhvervet kan imidlertid ikke undvære de unge, der kommer fra byen og andre erhverv fordi tilgangen af unge fra landbruget er blevet for lille.

Derfor gør skolen en særlig indsats i folkeskolens ældste klasser og gymnasiet for at tiltrække unge fra andre miljøer til uddannelsen. Carl Johan Kaalund mener, at der specielt i gymnasiet er et potentiale af elever, der med fordel kunne uddanne sig inden for det erhverv, som han kalder for det bærende i landet.

De der søger ind på Lyngby Landbrugsskole fra andre miljøer end landbruget, har da også mange forskellige grunde til deres valg. Mange især blandt pigerne vil have med heste at gøre. Blandt drengene er det meget ofte maskinerne, der kan være en motiverende faktor. En del begrunder deres valg med, at de er optaget af at skaffe sunde fødevarer. Og atter andre kan have fået interessen af helt andre grunde. For eksempel er der en, der har begrundet sit valg med, at han bor op til en mark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Elevers heste

Selvom Lyngby Landbrugsskole profilerer sig med fokus på heste, er det kun nogle få af de 24 heste, som er skolens egne. De fleste tilhører elever, der har benyttet sig af tilbuddet om, at de kan have deres heste med på skolen.

De elever, der vælger at fokusere på heste, følger den normale landmandsuddannelse, men med speciale i heste. Når de er færdige på skolen, er de faglærte landmænd, men med jobmuligheder som staldmester på rideskoler eller stutterier.Foto: 1

Skolens morgensamling er både sted for sang og information.