En ny kendelse fra EF-domstolen kunne umiddelbart give anledning til stor bekymring i landbruget, idet afgørelsen ændrer på mulighederne for som forbruger at kræve erstatning, hvis man eksempelvis er blevet syg af at spise et æg inficeret med salmonella.

Men selvom dommen fra EF-domstolen den 25. april underkender Frankrigs regler om produktansvar, fordi de anses for at være for skrappe, og dermed reelt også underkender Danmarks regler som tilsvarende er skrappere end EU-direktivet, kan danske landmænd forholde sig afslappet til kendelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For den ændrer ikke umiddelbart ved landmænds erstatningsansvar, fastslår advokat Georg Lett, som er specialist i produktansvar og partner i Advokatfirmaet Lett og Co.

- Dommen får størst betydning for mellemhandlerne, idet de fleste kan slippe for at blive sagsøgt. Dermed får den også betydning for forbrugerne, idet de ikke længere kan kræve erstatning af mellemhandleren medmindre han samtidig er førsteimportør i EU, forklarer Georg Lett.

Ingen reel forskel

Danmark har haft den skærpede regel, at alle mellemhandlere er ansvarlige for de produkter, de sælger, men den går altså ikke ifølge EF-domstolen. Fremover kan forbrugeren kun gå til producenten eller førsteimportøren i EU med sit erstatningskrav.

At dette ikke stiller landmænd – det vil sige producenten – ringere skyldes, at mellemhandlerne trods deres erstatningsansvar altid har kunnet gå tilbage til producenten og kræve godtgørelse for deres tab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dermed betyder afgørelsen fra EF-domstolen blot, at en producent nu må tage en erstatningssag med forbrugeren direkte – eller førsteimportøren i EU – hvor kampen tidligere ofte stod med mellemhandleren, efter at denne havde taget sig af forbrugerens krav.

Producent efter landmanden

I de sager, hvor producenten er ifaldet erstatningsansvar, rammer det dog sjældent den enkelte landmand.

Eksempelvis afslører en mælkekarton ikke den enkelte producent, hvis køer har produceret mælken, men derimod blot det mejeri, den er blevet tappet fra.

Og i en aktuel sag om æg inficeret med salmonella er det pakkeriet, der optræder som producent og dermed sagsøgte.

- Der kommer typisk en producent efter landmanden, som vil blive forsøgt gjort erstatningsansvarlig, fortæller Georg Lett.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landmænd som sælger direkte fra gården har dog ikke andre at dele produktansvaret med. Men sådan var vilkårene også før den nye EF-dom.

Landmænd blev dog ringere stillet med hensyn til produktansvar for knap to år siden.

Da blev loven om produktansvar ændret, så uforarbejdede landbrugsprodukter ikke længere var undtaget loven.

- Dermed er landbrugsprodukter underlagt ansvar på linje med alle andre, også selvom produkterne er uforarbejdede. BSE-krisen var baggrunden for denne lovændring, fortæller Georg Lett.