Til glæde for kartoffelavlerne fjernes Reglone, der indeholder aktivstoffet diquat, fra den danske forbudsliste pr. 17. maj.

Det sker på baggrund af nye oplysninger om miljø- og sundhedsfarer, oplyser miljøminister Hans Chr. Schmidt i en orientering til Folketingets miljøudvalg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Herefter kan Reglone godkendes til markedsføring i Danmark på visse vilkår. Reglone anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder og som nedvisningsmiddel i kartofler, og midlet har hidtil kun kunnet anvendes ved dispensation.

Ventet et år

Fjernelsen fra forbudslisten har været ventet i et år, fordi det allerede i Svend Aukens (S) tid som miljøminister lå i kortene, at Miljøstyrelsen ville komme med en positiv nyvurdering af aktivstoffet diquat, der indgår i Reglone, som produceres af Syngenta (tidligere Zeneca).

Diquat blev sat på EU"s positivliste i december 2000 mod Danmarks ønske. Storbritannien har stået i spidsen for EU-vurderingen af diquat, som er det første middel, der får ophævet et dansk forbud.

Daværende miljø- og energiminister Svend Auken oplyste for halvandet siden, at de nyeste oplysninger tydede på, at diquat vil kunne bruges uden uacceptabel risiko for vandmiljøet, når det sker i en vis afstand af vandløb og søer.Forbudt siden 1997

Diquat blev forbudt herhjemme i 1997 med dispensation for visse typer kartofler. Forbuddet var begrundet med stoffets langsomme nedbrydning og ophobning i jorden samt dets giftighed for vandorganismer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg håber for kartoffeldyrkningens skyld, at der findes en holdbar løsning, for det er ikke holdbart at køre på dispensation i al evighed, sagde dir. Per Kristensen, Dansk Planteværn, til MaskinBladet i marts 2001 år. Nu ophæves det generelle forbud ved en ny bekendtgørelse.