Abonnementsartikel

Nedvisningsmiddel det første bekæmpelsesmiddel, der vender tilbage til positivliste

Til glæde for kartoffelavlerne fjernes Reglone, der indeholder aktivstoffet diquat, fra den danske forbudsliste pr. 17. maj.

Det sker på baggrund af nye oplysninger om miljø- og sundhedsfarer, oplyser miljøminister Hans Chr. Schmidt i en orientering til Folketingets miljøudvalg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Herefter kan Reglone godkendes til markedsføring i Danmark på visse vilkår. Reglone anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder og som nedvisningsmiddel i kartofler, og midlet har hidtil kun kunnet anvendes ved dispensation.

Ventet et år

Fjernelsen fra forbudslisten har været ventet i et år, fordi det allerede i Svend Aukens (S) tid som miljøminister lå i kortene, at Miljøstyrelsen ville komme med en positiv nyvurdering af aktivstoffet diquat, der indgår i Reglone, som produceres af Syngenta (tidligere Zeneca).

Diquat blev sat på EU"s positivliste i december 2000 mod Danmarks ønske. Storbritannien har stået i spidsen for EU-vurderingen af diquat, som er det første middel, der får ophævet et dansk forbud.

Daværende miljø- og energiminister Svend Auken oplyste for halvandet siden, at de nyeste oplysninger tydede på, at diquat vil kunne bruges uden uacceptabel risiko for vandmiljøet, når det sker i en vis afstand af vandløb og søer.Forbudt siden 1997

Diquat blev forbudt herhjemme i 1997 med dispensation for visse typer kartofler. Forbuddet var begrundet med stoffets langsomme nedbrydning og ophobning i jorden samt dets giftighed for vandorganismer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg håber for kartoffeldyrkningens skyld, at der findes en holdbar løsning, for det er ikke holdbart at køre på dispensation i al evighed, sagde dir. Per Kristensen, Dansk Planteværn, til MaskinBladet i marts 2001 år. Nu ophæves det generelle forbud ved en ny bekendtgørelse.