Abonnementsartikel

Danske Svineproducenter placerer salmonellaanalyser af stibundsprøver hos Steins Laboratorium A/S og halverer dermed prisen

Danske Svineproducenter har indhentet et tilbud på salmonellaanalyse af stibundsprøver. Det betyder at foreneningen nu kan tilbyde prøverne til 80 kroner pr. stk., hvilket er omkring halvdelen af den pris, der gælder i dag.

Prøverne foretages også på to andre laboratorier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos Danmarks Veterinærinstitut (tidligere SVS) er prisen fastsat i en bekendtgørelse. Her koster den første prøve 228 kroner og prisen for de følgende er 205 kroner.

Danske Slagteriers laboratorium i Kjellerup fastsætter selv sin pris, som lyder på 150 kroner.

Stor besparelse

Ifølge zoonoseafdelingen i Danske Slagterier bliver der hvert år testet omkring 50.000 prøver. Afhængigt af om man ser det i forhold til DVI eller DS i Kjellerup, er der en samlet besparelse på mellem 3,5 og 6,3 millioner kroner, viser Danske Svineproducenters beregninger.

Tilbuddet, der naturligvis gælder for alle svineproducenter, indeholder en modificeret ISO-metode uden selenit, hvilket er den samme metode, som laboratoriet i Kjellerup anvender.

Analysen tager tre døgn, fra laboratoriet har modtaget prøven, til et negativt svar kan formidles. Hvis resultatet giver anledning til mistanke om salmonella, skal der laves en rendyrkning og verifikation, før en påvisning kan bekræftes. Dette tager typisk to arbejdsdage, og der formidles kun svar på hverdage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis der er salmonella i en prøve, sendes bakterien til DVI, som typebestemmer den, og hvis der påvises en salmonellatype, der mistænkes for at være resistent, udføres der mere detaljerede undersøgelser på DVI.

Ovennævnte svarer til den fremgangsmåde, som i dag anvendes i Kjellerup.