Tonsvis af kartofler og løg sendes den direkte vej fra Brdr. Kjeldahls jorde igennem deres eget sorteringsanlæg og pakkeri videre i firmaets egen emballage og med egne lastbiler til Nettos kunder over hele landet.

Ingen fællespakkeri eller grossist som mellemled, men direkte fra farmerens jord til forbrugerens bord.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Emballagen til de nye Samsø-kartofler er i øvrigt det seneste af mange tiltag hos Brdr. Kjeldahl for at udvikle deres forretning og styrke kvaliteten af deres produkter yderligere.

Poserne er såkaldte paperflex-poser, som er fremstillet af plast på den ene side og papir på den anden.

- På den måde opnår vi plastens styrke og mange andre fordele, mens ydersidens papir hindrer sollyset i at beskadige kartoflerne. Desuden er mange forbrugere glade for papiret, og vi kan markedsføre kartoflerne og servere budskaber om Samsø og om vores produktion her i virksomheden, fortæller direktør Søren Peter Kjeldahl, Brdr. Kjeldahl I/S.

Forbrugerne kan derefter slutte ringen ved at reagere på en opfordring bag på emballagen om at sende en e-mail med ris eller ros retur til brødrene, så de hurtigt kan justere deres håndtering af afgrøderne, så kvaliteten bliver så god som muligt.

- Det har mange benyttet sig af allerede, og vi er så glade for de direkte tilbagemeldinger om vores afgrøder, at vi har sendt en pose kartofler til alle, der har ulejliget sig med at rise eller rose, siger Søren Peter Kjeldahl,.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han betegner de nye poser, som et stærkt medie. De er designet i tæt samarbejde med Netto og udviklet i samarbejde med firmaerne Scanstore, Eurea, Upmann og Ehrno Plast.

Forretningsstrategi

Kartoffel- og løg-produktionen er et af de helt store forretningsområder i den alsidige virksomhed, som Brdr. Kjeldahl I/S driver fra det nordlige Samsø.

Men virksomheden rummer også andre forretningsgrene, som dog alle er afledt af den grundlæggende produktion af grønsager og andre landbrugsprodukter. Og de andre forretningsområder lever alle op til brødrenes forretningsstrategi, som de formulerede, da de indledte deres samarbejde.

- Vi ville producere med så lave stykomkostninger som muligt, vi ville have en stærk organisation indadtil, og så ville vi tjene penge, siger Søren Peter Kjeldahl.

Disse målsætninger er stadig ledetråden i deres virksomhed og har utvivlsomt også været medvirkende til, at virksomheden har udviklet sig i flere forskellige retninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter Samsø-forhold er virksomheden stor, men ifølge Søren Peter Kjeldahl har det aldrig været et mål i sig selv.

- Kun at være god arbejdsplads, siger han.

Knopskydningen

I årenes løb er jordtilliggendet blevet udvidet markant sideløbende med at nye forretninger er kommet til.

Det første skridt væk fra den rene landbrugsbedrift fandt sted i 1990, da den lokale smed gik konkurs.

- Vi havde behov for at få udført smedearbejde, og vi mente, at vi kunne betjene de lokale landmænd, så derfor overtog vi smedjen, siger Søren Peter Kjeldahl.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Året efter etablerede Kjeldal-brødrene entreprenør- og maskinstation, fordi de skulle have etableret et drænvandsdepot, og de mente, det var mere økonomisk selv at købe en gravemaskine og udføre opgaven end at hyre en entreprenør.

Ekspansion

I 1993 etablerede Søren Peter og Jens Kjeldahl et samarbejde med Dansk Supermarked om direkte afsætning til Netto-kæden.

- Det var en stor beslutning, fordi vi kun har én kunde, erkender Søren Peter Kjeldahl.

Men samarbejdet har eksisteret lige siden, og har blandt andet ført til, at Brdr. Kjeldahl også blev vognmænd.

- Vi havde problemer med at få vores vognmand til at levere rettidigt til Netto, så i 1995 etablerede vi vores egen vognmandsforretning, fortæller brødrene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De startede med en enkelt lastbil. I dag har de 12 biler og 20 trailere.

De mange knopskydninger førte til pladsmangel, og i 1999 byggede de nye faciliteter uden for Nordby. Her råder de over 3.300 kvadratmeter med produktionshaller, administration, værksted med videre.

På pladsen bag bygningskomplekset er der yderligere en aktivitet, idet der årligt knuses cirka 4.000 tons beton.

Som et kuriosum har Brdr. Kjeldahl også en brandstation og råder for tiden over to brandbiler fra henholdsvis 1964 og 1977.

- Det er en aktivitet, som vi overtog i 2000 i samarbejde med Samsø Redningskorps/Falck og dækker Nordsamsø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er ikke noget, vi gør for økonomiens skyld, men fordi vi mener, at det er vigtigt at tage et medansvar for lokalsamfundet, siger Søren Peter Kjeldal.

Arbejdsdeling

De mange aktiviteter har gjort det nødvendigt med en arbejdsdeling mellem brødrene. Men allerede i forbindelse med etableringen af virksomheden delte de opgaverne mellem sig efter interesseområder.

Søren Peter Kjeldahl er direktør og tager sig af indkøb og salg, pakkeri, godstransport, entreprenørvirksomheden og kundekontakten.

Virksomhedens øvrige administration består af en bogholder og en kontordame.

Desuden er der udpeget en ansvarshavende medarbejder for hver produktionsgren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I alt beskæftiger Brdr. Kjeldahl 46 personer, og næsten halvdelen af arbejdsstyrken er flytte til øen i forbindelse med, at de har fået arbejde i virksomheden.

De roser i øvrigt deres medarbejderstab, som de giver en stor del af æren for firmaets succes.

Landbruget

Jens Kjeldahl er produktionschef og planlægger markbruget og står for EU-ansøgninger, gødningsregnskaber, sprøjteplaner og lignende på bedriftens i alt 516 hektar, hvoraf noget dyrkes to gange på en sæson, hvilket er muligt på grund af Samsøs milde klima, der normalt skåner øen for nattefrost i forårsmånederne og sikrer et mildt efterår.

Desuden har Jens Kjeldahl ansvaret for kontraktavl af grønsager på 180 hektar hos 15 avlere.

Maskinstationen er også hans domæne, ligesom han står for brødrenes kvægbesætning med 150 hereford-køer plus opdræt. Besætningen anvendes dels til afgræsning af marginalområder, som brødrene ejer eller har forpagtet, og dels til pleje af 270 hektar, som Brdr. Kjeldahl passer for Skov- og Naturstyrelsen. Om vinteren fodres dyrene i stor udstrækning med affald fra grønsagsproduktionen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Styring

Endelig står Jens Kjeldahl for en omfattende time-sags-registrering, som er et meget vigtigt styringsredskab i virksomheden.

-Lønomkostningen i vores virksomhed er cirka 10 millioner kroner om året. Det svarer til 76.000 timer, og for at få overblik over hvor de mange timer er brugt, er det næsten nødvendigt, at alle medarbejdere dagligt afleverer timesedler, så vi kan beregne de nøjagtige omkostninger på de forskellige aktiviteter, siger Jens Kjeldahl.

Alle afgrøder, maskiner og aktiviteter er forsynet med numre, og ved at anlysere det omfattende datamateriale kan Jens og Søren Peter Kjeldahl se, hvor det er nødvendigt at sætte ind med rationaliseringer eller mekaniseringer for fortsat at være konkurrencedygtige.

- Vi har et eksakt dækningsbidrag på alle vore aktiviteter, siger Jens Kjeldahl.

Markbruget

Brdr. Kjeldahls markbrug er nærmest tredelt med en pulje af EU-afgrøder, en del med afgræsning og endelig de højtforædlede produkter, det vil sige grønsagerne. Hver del andrager cirka en tredjedel af det samlede areal.

- Et sædskifte med EU-afgrøder giver et sundt sædskifte og er med til at forebygge sygdomme. Og det er en gødningsmæssig fordel, siger Jens Kjeldahl.

Det traditionelle markbrug er uden raps og med hvede, triticale og byg med en høj andel af efterafgrøder. Den dårligste del af arealerne afgræsses.

Mest sand

Jorden er fortrinsvis sandjord, og det betyder, at der ikke er de store dyrkningsmæssige problemer, da det er muligt at vande. Heller ikke store nedbørsmængder giver problemer.

- Hvis der falder 40 millimeter regn en eftermiddag, kan vi køre igen næste formiddag, siger Jens Kjeldahl.

I øvrigt regner det meget lidt på Samsø, hvor den årlige nedbørsmængde kun er omkring 275 millimeter.

Brdr. Kjeldal har i årenes løb samlet 20 ejendomme, men mange skel og veje eksisterer fortsat, så det giver et stort antal små marker.

- Vi har i alt 136 marker, fortæller Jens Kjeldahl.

Det betyder blandt andet, at de ikke kan bruge en marksprøjte, der er bredere end 16 meter, og i det hele taget har det betydet, at maskinparken generelt består af mellemstore modeller.

Markplanen

75 hektar dyrkes med tidlige kartofler, 65 hektar med løg, 15 hektar med hvidkål, 35 hektar med broccoli, 12 hektar med selleri og syv hektar med fremavl af egne læggekartofler.

- Salget finder sted hele året, og vi forsøger at få det til at hænge sammen i marken, så de forskellige arbejdsopgaver afløser hinanden, og vi dermed kan beskæftige vore ansatte hele året, siger Jens Kjeldahl.

Samsøs markante position på grønsags-landkortet skyldes ifølge Brdr. Kjeldal dels det velegnede klima og dels en tradition.

- I 1940"erne og 1950"erne blev der dyrket utroligt mange hvide asparges her på øen. Lønomkostningerne blev efterhånden for store, men grunden var lagt til, at landbruget interesserede sig for specialproduktion, siger Søren Peter Kjeldahl.

Samarbejdet med Netto

Baggrunden for Brdr. Kjeldahls mangeårige samarbejde med Netto er, at 1993-sæsonen var dårlig.

- Vi mente, at der foruden FDB var plads til en kunde mere på Samsø, og at det kunne være godt for hele øen, siger Søren Peter Kjeldahl.

Samarbejdet har i årenes løb udviklet sig til, at Brdr. Kjeldahl leverer grønsager til Netto seks dage om ugen i 52 uger om året.

- Vi er meget glade for samarbejdet med Netto, fordi der er en kort kommandovej. Det er reelle mennekser, der står bag, og de har meget fokus på kvalitet og vil have ordentlige varer hver gang, siger Søren Peter Kjeldahl.

- Men desværre er vi underlagt færgedriften, hvilket er omkostningstungt for vores produktion, men vi håber på, at den igangværende færgelicitation kan være med til at sænke priserne til "Storebælt-niveau", siger han.

- Fragtpriserne fra Samsø er i forvejen høje, fordi vore biler kun kan nå én tur pr. dag, anfører han.(,10,7,4 er uden billedtekster)